Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 5/2021

GOSPODARKA

 • Brexit: Umowa między UE a Wielką Brytanią pozwoliła uniknąć chaosu w polsko-brytyjskim handlu rolno-spożywczym   (DOI10.15199/65.2021.5.1)
  Łukasz Ambroziak   2
 • Rozwój start-upów w segmencie agtech i foodtech – charakterystyka, modele biznesowe, finansowanie   (DOI10.15199/65.2021.5.2)
  Katarzyna Kosior   8

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Porównanie tradycyjnego zakwasu buraczanego z fermentowanym sokiem buraczanym   (DOI10.15199/65.2021.5.3)
  Artur Kiełb, Martyna Walczuk, Wiktoria Wilkowska, Weronika Zduńczyk, Dorota Zielińska   16

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Ostryż barwierski (Curcuma longa L.) – źródło kurkuminy, wykorzystanie w przemyśle spożywczym i medycynie   (DOI10.15199/65.2021.5.5)
  Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel   25
 • Canihua i komosa ryżowa – porównanie wybranych właściwości prozdrowotnych bezglutenowych pseudozbóż   (DOI10.15199/65.2021.5.6)
  Sylwia Sady, Maria Sielicka-Różyńska   29

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

 • Współczesne rozwiązania i trendy w pakowaniu mięsa i przetworów mięsnych   (DOI10.15199/65.2021.5.7)
  Halina Makała   34

Aktualności

Kongresy dla branży żywnościowej

19 października 2023 r. w Warszawie  w Hotelu Arche, Al. Krakowska 237 odbędą się: X Kongres Bezpieczeństwa Żywności V Kongres Logistyczny III Kongres Produkcji Podstawowej