Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 5/2021

ECONOMY

  • 2 Brexit: The Agreement Between the EU and The UK Allows to Avoid Chaos in Poland’s Agri-Food Trade with the UK – Łukasz Ambroziak (DOI 10.15199/65.2021.5.1) 
  • 8 The Growth of Agtech and Foodtech Startups: Characteristics, Business Models, Funding – Katarzyna Kosior (DOI 10.15199/65.2021.5.2) 

TECHNICS– TECHNOLOGY

  • 16 A Comparison Between Beet Leaven Produced on A Traditional Way and The Method Using Starter Cultures of Bacteria – Artur Kiełb, Martyna Walczuk, Wiktoria Wilkowska, Weronika Zduńczyk, Dorota Zielińska (DOI 10.15199/65.2021.5.3) 
  • 20 Fermented Vegetables and Fruits – Janusz Czapski (DOI 10.15199/65.2021.5.4) 

FOOD-FEEDING

  • 25 Turmeric (Curcuma Longa L.) – Source of Curcumin, Use in The Food Industry and Medicine – Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel(DOI 10.15199/65.2021.5.5) 
  • 29 Canihua And Quinoa – The Comparison of Health-Promoting Properties of Gluten-Free Pseudocereals – Sylwia Sady, Maria Sielicka-Różyńska (DOI 10.15199/65.2021.5.6) 

LOGISTIC-PACKAGING

  • 34 Contemporary Solutions and Trends in Meat Packaging and Meat Products – Halina Makała (DOI 10.15199/65.2021.5.7) 

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.