Przemysł Spożywczy 7/2020

GOSPODARKA 2 Działania instytucji unijnych w zakresie wsparcia sektora rolno-spożywczego w czasie pandemii COVID-19 – Renata Grochowska (DOI 10.15199/65.2020.7.1) Zobacz więcej Wybuch pandemii wirusa COVID-19 (zwanego także SARS-CoV-2) w styczniu 2020 r. w Europie wpłynął na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE). Ożywienie koniunktury w poszczególnych krajach uzależnione jest nie tylko od rozwoju pandemii, ale […]

Contents 7/2020

ECONOMY 2 Activities of EU Institutions in Supporting the Agri-Food Sector During the COVID-19 Pandemic – Renata Grochowska (DOI 10.15199/65.2020.7.1) view more The outbreak of the COVID-19 virus pandemic (also called SARS-CoV-2) in January 2020 in Europe affected all European Union (EU) Member States. The recovery of the economic situation in individual countries depends not […]

Problem występowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności

Sprzyjające warunki atmosferyczne zachęcają do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz korzystania w peł- ni z sezonu grillowego. Większość z nas żyje w przekonaniu, że przyrządzona na ogniu żywność jest zdrowsza, jednak kryje się w niej szereg zagrożeń dla naszego zdrowia – między innymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, PAHs, ang. polycyclicaromatichydrocarbons). Stanowią one grupę […]