Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 7/2020

ECONOMY

  • 2 Activities of EU Institutions in Supporting the Agri-Food Sector During the COVID-19 Pandemic – Renata Grochowska (DOI 10.15199/65.2020.7.1)

LAW

  • 8 Food Safety Management in Food Chain According to PN EN ISO 22 000:2018 – Rosiak Elżbieta (DOI 10.15199/65.2020.7.2)
  • 16 Additives and Food Ingredients Used for Technological Purposes – The Position of The European Commission – Joanna Gajda-Wyrębek (DOI 10.15199/65.2020.7.3)

FOOD – FEEDING

  • 19 The Problem of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Food – Jagoda Kępińska, Wioletta Biel (DOI 10.15199/65.2020.7.4)

LOGISTIC-PACKAGING

  • 26 The Use of IT Systems in Logistics – Magdalena Kownacka (DOI 10.15199/65.2020.7.5)

REVIEW

  • 32 The welfare of farm animals in transport – Bogdan Klepacki

EVENTS

  • 13 E-commerce reaches for external logistics providers
  • 24 Logistics solutions for fresh products
  • 30 Will automation and robotization eventually replace the employee?
  • 34 The way of Leon Janta-Połczyński

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line