Przemysł Spożywczy 5/2020

GOSPODARKA 2 Przemysł spożywczy w obliczu pandemii COVID-19 – Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek (DOI 10.15199/65.2020.5.1) Zobacz więcej Żywność jest produktem pierwszej potrzeby i w obliczu pandemii COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 jej dostępność dla społeczeństwa staje się ważnym wyzwaniem dla całego łańcucha żywnościowego. Jednym z jego kluczowych ogniw (obok rolnictwa i […]

Contents 5/2020

ECONOMY 2 Food Industry During the COVID-19 Pandemic – Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek (DOI 10.15199/65.2020.5.1)  view more Food is a basic necessity and thus its availability to society is becoming an important challenge for the complex food chain during the COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus. The food industry is […]

Technologia cyfrowego bliźniaka w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego wymogi, możliwe zastosowania, ograniczenia

Innowacje oparte na technologiach cyfrowych stają się obecnie kluczowym rozwiązaniem służącym wzmacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw różnych branż. Wśród technologii o przełomowym znaczeniu w tym kontekście coraz częściej wymienia się technologię cyfrowego bliźniaka (Digital Twin), która bazuje na systemach cyberfizycznych (Cyberphysical Systems), Internecie Rzeczy (IoT) i Przemysłowym Internecie Rzeczy (IIoT) [2]. Do niedawna technologia ta wykorzystywana była […]