Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 5/2020

ECONOMY

  • 2 Food Industry During the COVID-19 Pandemic – Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek (DOI 10.15199/65.2020.5.1) 
  • 10 Digital Twin Technology in The Food Industry Enterprises – Requirements, Potential Applications, Limitations – Katarzyna Kosior (DOI 10.15199/65.2020.5.2) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

  • 15 Microencapsulation of Food Ingredients – Technological and Nutritional Aspects – Aleksandra Purkiewicz, Joanna Ciborska (DOI 10.15199/65.2020.5.3) 
  • 20 Risk of Food Losses in Food Industry Plants – Marzena Tomaszewska, Beata Bilska, Danuta Kołożyn-Krajewska (DOI 10.15199/65.2020.5.4) 
  • 28 Study on Increasing Dietary Fibre Content in Doughnuts – Marianna Raczyk, Katarzyna Ratusz, Katarzyna Kucharczyk (DOI 10.15199/65.2020.5.5 

FOOD – FEEDING

  • 33 Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) Is a Valuable Source of Food Additives – Kamila Mateuszuk, Wioletta Biel (DOI 10.15199/65.2020.5.6) 
  • 40 Plant-Based Diets – Characteristics, Recommendations and Consumer Attitudes – Klaudia Wiśniewska, Diana Wolańska-Buzalska, Katarzyna Wolnicka (DOI 10.15199/65.2020.5.7) 

EVENTS

  • 17 The Commission approves two new geographical indications from Poland and Greece
  • 32 Aluminum beverage cans are a recycling leader in Poland
  • 43 Nutritional value on the front of each package?

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line