Contents 3/2020

ECONOMY 2 Red and Poultry Meat Sector in Poland – Robert Mroczek (DOI 10.15199/65.2020.3.1)  view more The article undertakes an assessment of the domestic red meat and poultry sectors. Meat production in Poland in 2019 amounted to approx. 5.1 million tone (hot carcass weight) and was about 1% less than in 2018. Production of pork […]

Przemysł Spożywczy 3/2020

GOSPODARKA 2 Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce – Robert Mroczek (DOI 10.15199/65.2020.3.1) Zobacz więcej W artykule podjęto próbę oceny krajowego sektora mięsa czerwonego i drobiowego. Produkcja mięsa w Polsce w 2019 r. wynosiła ok. 5,1 mln t (w wadze bitej ciepłej) i była o ok. 1% mniejsza niż w 2018 r. Najbardziej zmniejszyła […]

Owady – żywność przyszłości

Jedzenie owadów (entomofagia) jest praktyką znaną i powszechnie stosowaną w wielu rejonach świata. Szacuje się, że obecnie owady stanowią element diety ponad 2 mld ludzi. Popularnie spożywane są między innymi przez mieszkańców Australii, Ameryki Łacińskiej i Afryki oraz części Azji (Tajlandii). Według danych literaturowych jadalnych jest blisko 2000 gatunków owadów jadalnych (tabela 1). Najczęściej spożywanymi […]