Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 3/2020

ECONOMY

  • 2 Red and Poultry Meat Sector in Poland – Robert Mroczek (DOI 10.15199/65.2020.3.1) 
  • 9 The Raw Material Base of Polish Pig Meat Processing – Magdalena Kozera-Kowalska (DOI 10.15199/65.2020.3.2) 
  • 18 Raw Materials for The EU Fish Processing Industry – Current Situation and Future – Piotr J. Bykowski (DOI 10.15199/65.2020.3.3) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

  • 22 Honey Powder – Methods of Receiving and The Latest Achievements- Katarzyna Samborska, Alicja Barańska (DOI 10.15199/65.2020.3.4) 
  • 28 Characteristics and Possibilities of Utilization of Meat of Two Types of Cattle Breeds – Polish Red and White and Polish Black and White – Małgorzata Pasternak (DOI 10.15199/65.2020.3.5) 

FOOD – FEEDING

  • 32 Insects – Food for Future – Anna Florowska, Tomasz Florowski (DOI 10.15199/65.2020.3.6) 

LOGISTIC-PACKAGING

  • 37 The Packaging Design in The Aspect of Environmental Protection and Marketing Strategy – Małgorzata Grochocka, Konrad Nowakowski, Krzysztof Wójcik (DOI 10.15199/65.2020.3.7) 

EVENTS

  • CBD in supplements in the USA – work on recipes – current situation
  • Sustainable development, quality and safety – FRUIT LOGISTICA
  • NEW! Electronic GIS notification system – practical tips

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line