„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przemysł Spożywczy 12/2019

GOSPODARKA

 • 4 Rola innowacji w transformacji systemów żywnościowych – Renata Grochowska (DOI 12.15199/65.2019.9.1)
 • 9 Certyfikowany olej palmowy w roku 2019 – Krzysztof Krygier, Anna Florowska

PRAWO

 • 15 Aktualne zagadnienia dotyczące substancji dodatkowych do żywności w Unii Europejskiej – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Marta Dmitruk (DOI 12.15199/65.2019.9.2)
 • 20 Nowe wymogi prawne dotyczące zawartości GMO w paszach i żywności a możliwości analityki – Lech Michalczuk, Andrzej Babuchowski (DOI 12.15199/65.2019.9.3)

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • 26 Wybrane enzymy pochodzenia mikrobiologicznego stosowane w przemyśle spożywczym – Monika Pytka, Piotr Janas, Monika Kordowska-Wiater (DOI 12.15199/65.2019.9.4)

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • 31 Świadomość konsumentów dotycząca zdrowego odżywiania – Magdalena Siuba-Strzelińska (DOI 12.15199/65.2019.9.5)
 • 34 Soki owocowe jako źródło składników bioaktywnych – Zuzanna Walczak, Stanisław Kalisz (DOI 12.15199/65.2019.9.6)

WYDARZENIA

 • 2 III edycja TechFood Practic
 • 8 Znaczenie organizacji producentów  i programów operacyjnych w rozwoju  sektora owoców i warzyw
 • 14 Nowa wersja Standardu PIM
 • 19 Album „Malarska opowieść o polskim  chlebie”. Spotkanie retrospektywne
 • 32 Nowe technologie tworzyw sztucznych

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.