Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 2/2022 

innowacje

GOSPODARKA

 • Rynek i przemysł spożywczy w 2021 roku – część II  (DOI10.15199/65.2022.2.6)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek   2

PRAWO

TECHNIKA-TECHNOLOGIA 

 • Wirusy – biologiczne zanieczyszczenie żywności   (DOI10.15199/65.2022.2.3)
  Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka, Kamil Piwowarek, Kamila Kuśmierczyk   20

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE      

 • Autentyczność żywności w czasie pandemii – trendy w zafałszowaniach żywności   (DOI10.15199/65.2022.2.4)
  Wojciech Sawicki   26

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

WYDARZENIA

 • Opakowania wielomateriałowe  7
 • Nominacja dr inż. A. Fetlińskiego na Ambasadora The Global Harmonization Initiative (GHI) w Polsce  19
 • Świerszcze domowe jako nowa żywność w UE   25
 • Paszportyzacja polskiej żywności   30
 • 12 Konferencja „Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności” październik 2021; Zakopane  34

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line