Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 4/2020

ECONOMY

  • 2 Spatial Distribution of Food Industry Enterprises in Poland – Jadwiga Drożdż (DOI 10.15199/65.2020.4.1) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

  • 8 The Importance of Extrusion in Food Processing – Marta Meisel (DOI 10.15199/65.2020.4.2) 
  • 14 Alternative Modification Methods of Edible Oils and Fats – Iwona Szymańska, Laura Przybyszewska, Anna Żbikowska (DOI 10.15199/65.2020.4.3) 
  • 20 The Role of Product Life Cycle Assessment in Analysing the Impact of The Agri-Food Sector on The Environment – Magdalena Karwacka, Agnieszka Ciurzyńska, Monika Janowicz (DOI 10.15199/65.2020.4.4) 
  • 25 Food Industry Trends – Joanna Markowska, Elżbieta Polak (DOI 10.15199/65.2020.4.5) 

FOOD – FEEDING

  • 31 The Most Common Microbiological Hazards of Frozen Food Products – Aleksandra Antoszewska, Joanna Kowalska, Maja Ławrynowicz-Paciorek, Dorota Korsak, Elżbieta Maćkiw (DOI 10.15199/65.2020.4.6) 

EVENTS

  • 7 Elżbieta Bokus (1953-2020)
  • 30 Origin of the basic ingredient – new requirement

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.