Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 2/2022

innowacje

ECONOMY

 • Food Market and Industry In 2021 – Part II  (DOI10.15199/65.2022.2.6)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek   2

LAW

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • Viruses – The Biological Contamination of Food  (DOI10.15199/65.2022.2.3)
  Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka, Kamil Piwowarek, Kamila Kuśmierczyk   20

FOOD-FEEDING

LOGISTIC-PACKAGING

EVENTS

 • Multi-material packaging   7
 • The nomination of dr inż. A. Fetliński as the Ambassador of The Global Harmonization Initiative (GHI) in Poland   19
 • House crickets as novel food in the EU  25
 • Passporting of Polish food  30
 • 12 Conference „Food safety and quality management” October 2021; Zakopane   34

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line