Przemysł Spożywczy 3/2021

GOSPODARKA Firmy przemysłu spożywczego w rankingu Rzeczpospolitej – Lista 2000   (DOI10.15199/65.2021.3.1)Jadwiga Drożdż   2 Zobacz więcej Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego mają znaczący udział w obrotach firm notowanych na rankingowej Liście 2000 opublikowanej przez Rzeczpospolitą w listopadzie 2020 r. Przychody tego sektora stanowiły około 12,5% obrotów wszystkich firm z listy, plasując się na drugiej pozycji po sprzedaży hurtowej. […]

Contents 3/2021

ECONOMY 2 Food Enterprises on the Ranking List 2000 – Jadwiga Drożdż (DOI 10.15199/65.2021.3.1)  view more Food industry enterprises had a significant share in the turnover of companies listed on the ranking List 2000 published by Rzeczpospolita in November 2020. Sales revenues of entities from this sector accounted for approximately 12.5% of the turnover of […]