Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

XXVII Sesja Naukowa SMKN „Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość”.

Warszawa 11-12 maja 2023 r. 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Warszawski wraz z Instytutem Nauk o Żywności SGGW oraz Sekcją Młodej Kadry Naukowej PTTŻ serdecznie zapraszają na kolejną, XXVII Sesję Naukową Sekcji Młodej Kadry Naukowej oraz Xth International Session of Young Scientific Staff zatytułowaną „Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość. Food Science Development. Sustainable Future”.

Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w terminie 11-12 maja 2023 r. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Sesji wszystkich studentów, doktorantów i młodych pracowników zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianej technologii żywności i żywienia.

Rejestracja do 10.03.2023 r.

Więcej szczegółów na temat Konferencji na stronie internetowej: www.smkn2023.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt: smkn2023@sggw.edu.pl

Aktualności

III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Komitet Organizacyjny III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI ma zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Instytutu Nauk o Jakości do udziału w konferencji

Obraz autorstwa creativeart na Freepik

Image recognition (IR) strażnikiem porządku na sklepowej półce

Merchandising jest jednym z głównych instrumentów zachęcających klienta do zakupów stacjonarnych. Za odpowiednim ustawianiem produktu na półce kryje się dużo więcej niż się wydaje. Image