Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

XXVII Sesja Naukowa SMKN „Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość”.

Warszawa 11-12 maja 2023 r.  Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Warszawski wraz z Instytutem Nauk o Żywności SGGW oraz Sekcją Młodej Kadry Naukowej PTTŻ serdecznie zapraszają na kolejną, XXVII Sesję Naukową Sekcji Młodej Kadry Naukowej oraz Xth International Session of Young Scientific Staff zatytułowaną „Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość. Food Science Development. Sustainable Future”. Konferencja odbędzie się na terenie […]