Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Roczny spis treści „Przemysłu Spożywczego” 2016 r.

GOSPODARKANrStr.
Przemysł cukierniczy w Polsce. Kierunki internacjonalizacji – Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka12
Unijna strategia badań naukowych i innowacji w rolnictwie. Założenia dokumentu długoterminowej strategii – Eugeniusz K. Chyłek16
Firmy spożywcze na Liście 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów – Jadwiga Drożdż110
Ekonomiczna ocena innowacyjności polskiego przemysłu spożywczego – Iwona Szczepaniak22
Zmiany nawyków żywieniowych Polaków. Wskazówki dla producentów – Dariusz Winek27
Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w 2015 r. Wyniki coraz lepsze – Mirosława Tereszczuk36
Bilans po półtora roku obowiązywania rosyjskiego embarga – Łukasz Ambroziak42
Gazele Biznesu 2015. Małe i średnie firmy spożywcze – Jadwiga Drożdż48
Otwarcie polskiego sektora rolno-spożywczego na kraje spoza UE – Małgorzata Bułkowska52
Społeczna odpowiedzialność producenta – Witold Płocharski, Jarosław Markowski, Barbara Groele510
Jak wyżywić ludność świata do 2050 roku?Bohdan Achremowicz62
Zmiany struktury podmiotowej przemysłu spożywczego w Polsce – Iwona Szczepaniak, Jadwiga Drożdż, Mirosława Tereszczuk68
Rynek napojów energetyzującychBeata Marchand612
Biogospodarka o obiegu zamkniętym – Eugeniusz K. Chyłek, Tomasz Niepytalski, Józef A. Śliwa72
Globalne korporacje handlowe w Polsce – Piotr Chechelski77
Omnichannel – istota i korzyści dla przedsiębiorstwa i konsumentaUrszula Kłosiewicz-Górecka712
Rynek rzepaku i oleju rzepakowego w Polsce i na świecie. Perspektywa rozwoju produkcji w latach 2003/2004-2014/2015Agnieszka Rękas, Małgorzata Wroniak, Krzysztof Krygier716
Ponowne ożywienie w przemyśle spożywczym w Polsce – Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek810
Przyszłość polskiej gospodarki żywnościowej – Bronisław Wesołowski818
RASFF – produkty rybołówstwa i akwakultury. Analiza najczęstszych zagrożeń (2014-2016) – Sławomir Keszka, Remigiusz Panicz820
Korporacje transnarodowe w polskim przemyśle spożywczym – Piotr Chechelski92
Idea zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Trendy i wyzwania – Alicja Krzepicka912
Innowacyjność: nauka – przemysł – Janusz Franciszek Pomianowski, Tomasz Żmijewski102
Sytuacja na rynku mleka w 2016 r. – Jadwiga Seremak-Bulge1012
Polacy na drodze ku zrównoważonej konsumpcji – Ewa Mazur-Wierzbicka1017
Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego w latach 2003-2014 Iwona Szczepaniak112
Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności. Korzyści dla społeczeństwa i producentów – Milena Lipińska, Małgorzata Wrzosek, Beata Bilska, Karol Krajewski, Danuta Kołożyn-Krajewska118
Zmiany w zwyczajach żywieniowych – Mariola Kwasek122
Produkty rybołówstwa i akwakultury importowane do UE i Afryki – Sławomir Keszka, Remigiusz Panicz128
Uwarunkowania popytowo-podażowe mikroprzedsiębiorstw na rynku dżemów – Ewa Halicka, Iwona Węderska, Joanna Kaczorowska1214
PRAWONrStr.
Aromaty w produkcji żywności na terenie UE. Zmiany unijnej listy substancji aromatycznych i projekt przewodnika o znakowaniu żywności zawierającej aromaty – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka620
Nowy system rejestracji znaków towarowych w Polsce – Edyta Demby-Siwek830
Nowa żywność. Procedura rejestracyjna w okresie przejściowym – Grażyna Osęka, Jowita Prokop916
Aromaty naturalne – przepisy prawne i zasady znakowania Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka1112
TECHNIKA – TECHNOLOGIANrStr.
Tworzenie biofilmu przez Campylobacter. Chimeryczny lokator – Anna Szosland-Fałtyn, Joanna Królasik, Beata Bartodziejska116
Zamienniki tłuszczu w produktach spożywczych – Iwona Kasprzyk, Joanna Markowska, Elżbieta Polak119
Zasady identyfikacji i identyfikowalności w przemyśle spożywczym – Justyna Górna123
Gęsina – siła i mądrość tradycji. Cz. 2 – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk127
Produkcja żywności ilość czy jakość? Cz. I – Joanna Barłowska, Mariusz Florek, Zygmunt Litwińczuk28
Żele spożywcze – struktura i właściwości. Badania teksturalne, reologiczne i termiczne – Magdalena Krystyjan, Wojciech Ciesielski213
Lotne związki aminowe wskaźnikiem świeżości ryb i mięsa surowego – Natalia Radomska, Mariusz Tichoniuk, Ryszard Cierpiszewski, Ewa Biazik220
Ceramiczne materiały w przemyśle spożywczym. Zmiany planowane w przepisach UE – Marzena Pawlicka, Małgorzata Mazańska, Renata Barbarska225
Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz. 3 – Rafał Andrzejczyk, Tomasz Muszyński, Blanka Jakubowska229
Schemat certyfikacji FSSC 22000 a ISO 22000. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Krzysztof Bielański234
Produkcja żywności ilość czy jakość? Cz. II – Joanna Barłowska, Mariusz Florek, Zygmunt Litwińczuk326
Hydrokoloidy – substancje stabilizujące żywność. Cz. I. Funkcje, modyfikacje i uwarunkowania prawne – Agnieszka Anna Pilarska, Jolanta Gawałek336
Bakterie Listeria monocytogenes w żywności gotowej do spożycia – Krystyna Kowal340
Chemometria w kontroli jakości produktów spożywczych. Cz. I. Żywność pochodzenia zwierzęcego – Magdalena Efenberger-Szmechtyk, Agnieszka Nowak, Dorota Kręgiel344
Znaczenie trwałości żywności dla producentów i konsumentów. Teraźniejszość i przyszłość – Anna Bugajewska412
Białka w lodach – Elżbieta Polak, Jadwiga Markowska416
Pompy niezbędne w przemyśle spożywczym – Grzegorz Wojciechowski420
Campylobacter spp. – występowanie w żywności w krajach UE – Elżbieta Maćkiw, Magdalena Modzelewska, Łukasz Mąka, Kamila Pawłowska, Monika Stasiak422
Nowe formy lizozymu – możliwości produkcji i wykorzystania – Grzegorz Leśnierowski, Renata Cegielska-Radziejewska427
Hydrokoloidy – substancje stabilizujące żywność. Cz. II. Charakterystyka wybranych biopolimerów i zarys problemów badawczych Agnieszka Anna Pilarska, Jolanta Gawałek437
Mycie enzymatyczne w przemyśle spożywczym – Joanna Piepiórka-Stepuk, Sylwia Mierzejewska, Mariusz Wlazło442
Zasada przenoszenia substancji dodatkowych. Wymagania prawne i projekt przewodnika Komisji Europejskiej – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka516
Mikrobiologiczne zagrożenia w żywności – Małgorzata Stachowiak520
Chemometria w kontroli jakości produktów spożywczych. Cz. II. Napoje i żywność pochodzenia roślinnego – Magdalena Efenberger-Szmechtyk, Agnieszka Nowak, Dorota Kręgiel526
Mało poznany grzyb pleśniowy Galactomyces geotrichum w wyrobach mlecznych – Anna Grygier, Kamila Myszka, Magdalena Rudzińska530
Zarządzanie alergenami. Studium przypadku – Justyna Górna, Ewa Sikora624
Produkty chronione z krajów trzecich, zarejestrowane w UE – Elżbieta Biller, Mieczysław Obiedziński, Bożena Waszkiewicz-Robak631
Rokitnik w produktach spożywczych – Beata Piłat, Ryszard Zadernowski635
Rozwój sektora opakowań jadalnych. Branża owocowo-warzywna – Justyna Kadzińska, Monika Janowicz, Stanisław Kalisz725
Pasteryzacja soków – Mariusz Goca728
Dodatek do żywności czy substancja pomocnicza w przetwórstwie? – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka835
Określanie wartości odżywczej do celów etykietowania żywności – Beata Przygoda852
Kultury starterowe w produkcji surowo dojrzewających wyrobów mięsnych – Paulina Kęska, Joanna Stadnik, Katarzyna Neffe-Skocińska, Danuta Kołożyn-Krajewska858
Alergeny pokarmowe – czy możemy czuć się bezpiecznie? Anna Jędrusek-Golińska, Dorota Piasecka-Kwiatkowska870
Przerwanie łańcucha chłodniczego a jakość żywności – Joanna Markowska, Elżbieta Polak921
Wpływ stabilizatorów na ograniczenie rekrystalizacji w lodach typu sorbet – Anna Kamińska-Dwórznicka, Katarzyna Samborska, Ewa Gondek, Ewa Jakubczyk932
Ultradźwięki – alternatywna technika badania i przetwarzanie żywności – Andrzej Wesołowski, Ewa Siemianowska, Krystyna A. Skibniewska, JolantaSienkiewicz936
Cenne właściwości ryb problemem w przetwórstwie – Mariusz Szymczak, Barbara Szymczak939
Wpływ masła kakaowego na przeżywalność bakterii probiotycznych po inkubacji w warunkach niskiego pH – Małgorzata Mizielińska, Wioletta Krawczyńska, Alicja Fedorowicz, Katarzyna Sobecka943
Bakterie kwasu mlekowego o właściwościach przeciwgrzybiczych. Biologiczne utrwalanie żywności – Urszula Błaszczyk, Paweł Satora946
Mleczne napoje fermentowane – właściwości prozdrowotne – Aneta Brodziak, Jolanta Król1022
Podwójna siła mrożenia – Grzegorz Pawlonka1030
Identyfikacja drożdży – modyfikacje metod klasycznych – Krystyna Kowal1038
Puffingi wieprzowe: wpływ warunków procesu na wskaźnik powiększenia objętościTomasz Pawlak, Antoni Ryniecki, Jerzy Stangierski1015
Peptydomika przetworzonych produktów mięsnych i ich autentyczność. Peptydy na tropie… Magdalena Montowska1122
Mikrobiologiczne źródła DHAIwona Gientka, Przemysław Grela, Anna M. Kot, Lidia Stasiak-Różańska1125
Nowe szczepy bakterii o właściwościach probiotycznych – Dorota Zielińska, Anna Rzepkowska. Aleksandra Ołdak, Aleksandra Szydłowska, Danuta Kołożyn-Krajewska1128
Proces mycia w systemie CIP. Oddziaływania mechaniczne – Joanna Piepiórka-Stepuk, Maciej Wawrzyniak, Dariusz Piotrowski1133
Mikrokapsułkowanie jako metoda stabilizowania olejów jadalnych Dorota Ogrodowska, Sylwester Czaplicki, Małgorzata Tańska1217
Substancje dodatkowe w produktach ekologicznych – Aneta Brodziak, Jolanta Król1220
Mikrobiologiczne źródła EPA – Iwona Gientka, Przemysław Grela, Anna Kot, Lidia Stasiak-Różańska1226
Rtęć w żywności – planowane zmiany legislacyjne – Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal, Maria Wojciechowska-Mazurek1229
Zużycie energii w łączonych technikach suszenia mięsa indyka – Jolanta Gawałek, Antoni Ryniecki1232
LOGISTYKA – OPAKOWANIANrStr.
Znakowanie opakowań zbiorczych w logistyce handlu wielkopowierzchniowego. Praktyka i najczęstsze błędy. Cz. 2. – Dominik Kupisz137
Opakowania do żywności z papieru i tektury. Ocena sensoryczna – Katarzyna Samsonowska, Alicja Kaszuba, Monika Kaczmarczyk316
Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw. Nieuczciwe praktyki – Joanna Kuzincow322
Opakowania zrównoważone – przykłady projektów europejskich – Beata Marchand446
Procesowe zarządzanie identyfikowalnością w magazynie żywności. Opis przypadku – Grzegorz Sokołowski720
Paleta opakowanie czy urządzenie – Adam Wojciechowski722
Stosowanie kodów kreskowych – dobre praktyki producenta żywności – Jerzy Majewski, Filip Majewski875
ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIENrStr.
Żywność dla astronautów – Bohdan Achremowicz130
Mikroalgi źródłem dodatków bioaktywnych do żywności Anna Florowska, Elżbieta Dłużewska133
Składniki żywności a aktywność psychofizyczna człowieka – Tomasz Czernecki, Aneta Brodziak237
Zmiany w piramidzie żywieniowej241
Morwa biała – nieocenione znaczenie zdrowotne – Monika Przeor, Ewa Flaczyk533
Naturalne źródła flawonoidów i ich wpływ na zdrowie człowieka – Anna Mikołajczuk-Szczyrba, Izabella Młynarczyk, Anna Misiewicz536
Produkty funkcjonalne w żywieniu osób starszych – Anna Jędrusek-Golińska, Danuta Górecka, Krystyna Szymandera-Buszka539
Cynamon właściwości prozdrowotneBartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska640
Pszenne pieczywo w diecie bezglutenowej? – Anna Diowksz, Joanna Leszczyńska733
Nasiona bobu w walce z chorobą Parkinsona – Katarzyna Pawłowska, Maciej Kuligowski, Jacek Nowak736
Zbilansowana dieta ważna dla kobiet w ciąży – Dorota Szostak-Węgierek739
Nikiel w środkach spożywczych. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej – Monika Mania, Tomasz Szynal, Maria Wojciechowska-Mazurek, Małgorzata Rebeniak884
Orkisz – zdrowa żywność ekstrudowana Tomasz Żelaziński, Adam Ekielski, AdamSiwek890
Wpływ przeciwutleniaczy i atmosfery pakowania na przeżywalność immobilizowanych probiotyków – Małgorzata Mizielińska, Katarzyna Sobecka, Michał Jarosz, Dawid Urbański, Magdalena Stobińska896
Wpływ żywienia na mikroflorę jelit i zdrowie człowieka – Marcelina Olszak, Ewa Solarska8102
Wytłoki owocowe jako dodatek do kruchych ciastek – Ewa Siemianowska, Monika Radzymińska, Marek Aljewicz, Józef Tyburski, Andrzej Wesołowski, Agnieszka Barszcz1041
Hydroksymetylofurfural w żywności. Czy powinniśmy się bać? – Andrzej Cendrowski, Iwona Ścibisz, Marta Mitek, Daria Oyrzanowska1047
Wpływ kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku” na świadomość konsumenta – Barbara Groele, Krystyna Gutkowska1050
Działanie prozdrowotne pestek dyni – Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska, Joanna Kobus-Cisowska, Dominik Kmiecik1137
Nietypowe surowce do produkcji soków Łukasz Skoczylas, Małgorzata Tabaszewska, Sylwester Smoleń, Jacek Słupski, Anna Korus, Piotr Gębczyński, Marta Liszka-Skoczylas1140
Naturalne przyprawy roślinne – skład chemiczny i właściwości prozdrowotne. Charakterystyka przypraw – Marek Kardas, Katarzyna Toczyńska, Elżbieta
Grochowska-Niedworok
1236
Wybrane zagrożone związane ze spożyciem żywności – Ewa Czarniecka- Skubina, Marlena Pielak1241
Wiedza pracowników o higienie oraz praktykach produkcyjnych Marzena Tomaszewska, Joanna Trafiałek, Wiesława Grzesińska1246
WYDARZENIANrStr.
Produkcja wołowiny- współpraca przemysłu z nauką – Jean-François Hocquette, Jerzy Wierzbicki, Rod Polkinghorne, Isabelle Legrand, David Pethick140
II Forum Sektora Wołowiny143
GLOBAL Challenge 2016 z finałem w Miami242
Miliard złotych na rozwój centrów badawczo-rozwojowych w polskich firmach243
Laureaci VIII Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar 2016 iV Krajowego Konkursu Projektów Opakowań Student PakStar 2016742
Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce stabilne743
Podrabiane wyroby spirytusowe i wina w UE. 1,3 mld euro rocznie950
Jak zoptymalizować koszty magazynowania?1049

Aktualności

Inspirująca książka

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi nadchodzi sezon karpiowy. Z tej okazji Organizacja Producentów Polski Karp wydała książkę kulinarną „Ryby. Ze stawu na talerz”.