Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Roczny spis treści „Przemysłu Spożywczego” 2016 r.

GOSPODARKANrStr.
Przemysł cukierniczy w Polsce. Kierunki internacjonalizacji – Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka12
Unijna strategia badań naukowych i innowacji w rolnictwie. Założenia dokumentu długoterminowej strategii – Eugeniusz K. Chyłek16
Firmy spożywcze na Liście 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów – Jadwiga Drożdż110
Ekonomiczna ocena innowacyjności polskiego przemysłu spożywczego – Iwona Szczepaniak22
Zmiany nawyków żywieniowych Polaków. Wskazówki dla producentów – Dariusz Winek27
Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w 2015 r. Wyniki coraz lepsze – Mirosława Tereszczuk36
Bilans po półtora roku obowiązywania rosyjskiego embarga – Łukasz Ambroziak42
Gazele Biznesu 2015. Małe i średnie firmy spożywcze – Jadwiga Drożdż48
Otwarcie polskiego sektora rolno-spożywczego na kraje spoza UE – Małgorzata Bułkowska52
Społeczna odpowiedzialność producenta – Witold Płocharski, Jarosław Markowski, Barbara Groele510
Jak wyżywić ludność świata do 2050 roku?Bohdan Achremowicz62
Zmiany struktury podmiotowej przemysłu spożywczego w Polsce – Iwona Szczepaniak, Jadwiga Drożdż, Mirosława Tereszczuk68
Rynek napojów energetyzującychBeata Marchand612
Biogospodarka o obiegu zamkniętym – Eugeniusz K. Chyłek, Tomasz Niepytalski, Józef A. Śliwa72
Globalne korporacje handlowe w Polsce – Piotr Chechelski77
Omnichannel – istota i korzyści dla przedsiębiorstwa i konsumentaUrszula Kłosiewicz-Górecka712
Rynek rzepaku i oleju rzepakowego w Polsce i na świecie. Perspektywa rozwoju produkcji w latach 2003/2004-2014/2015Agnieszka Rękas, Małgorzata Wroniak, Krzysztof Krygier716
Ponowne ożywienie w przemyśle spożywczym w Polsce – Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek810
Przyszłość polskiej gospodarki żywnościowej – Bronisław Wesołowski818
RASFF – produkty rybołówstwa i akwakultury. Analiza najczęstszych zagrożeń (2014-2016) – Sławomir Keszka, Remigiusz Panicz820
Korporacje transnarodowe w polskim przemyśle spożywczym – Piotr Chechelski92
Idea zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Trendy i wyzwania – Alicja Krzepicka912
Innowacyjność: nauka – przemysł – Janusz Franciszek Pomianowski, Tomasz Żmijewski102
Sytuacja na rynku mleka w 2016 r. – Jadwiga Seremak-Bulge1012
Polacy na drodze ku zrównoważonej konsumpcji – Ewa Mazur-Wierzbicka1017
Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego w latach 2003-2014 Iwona Szczepaniak112
Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności. Korzyści dla społeczeństwa i producentów – Milena Lipińska, Małgorzata Wrzosek, Beata Bilska, Karol Krajewski, Danuta Kołożyn-Krajewska118
Zmiany w zwyczajach żywieniowych – Mariola Kwasek122
Produkty rybołówstwa i akwakultury importowane do UE i Afryki – Sławomir Keszka, Remigiusz Panicz128
Uwarunkowania popytowo-podażowe mikroprzedsiębiorstw na rynku dżemów – Ewa Halicka, Iwona Węderska, Joanna Kaczorowska1214
PRAWONrStr.
Aromaty w produkcji żywności na terenie UE. Zmiany unijnej listy substancji aromatycznych i projekt przewodnika o znakowaniu żywności zawierającej aromaty – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka620
Nowy system rejestracji znaków towarowych w Polsce – Edyta Demby-Siwek830
Nowa żywność. Procedura rejestracyjna w okresie przejściowym – Grażyna Osęka, Jowita Prokop916
Aromaty naturalne – przepisy prawne i zasady znakowania Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka1112
TECHNIKA – TECHNOLOGIANrStr.
Tworzenie biofilmu przez Campylobacter. Chimeryczny lokator – Anna Szosland-Fałtyn, Joanna Królasik, Beata Bartodziejska116
Zamienniki tłuszczu w produktach spożywczych – Iwona Kasprzyk, Joanna Markowska, Elżbieta Polak119
Zasady identyfikacji i identyfikowalności w przemyśle spożywczym – Justyna Górna123
Gęsina – siła i mądrość tradycji. Cz. 2 – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk127
Produkcja żywności ilość czy jakość? Cz. I – Joanna Barłowska, Mariusz Florek, Zygmunt Litwińczuk28
Żele spożywcze – struktura i właściwości. Badania teksturalne, reologiczne i termiczne – Magdalena Krystyjan, Wojciech Ciesielski213
Lotne związki aminowe wskaźnikiem świeżości ryb i mięsa surowego – Natalia Radomska, Mariusz Tichoniuk, Ryszard Cierpiszewski, Ewa Biazik220
Ceramiczne materiały w przemyśle spożywczym. Zmiany planowane w przepisach UE – Marzena Pawlicka, Małgorzata Mazańska, Renata Barbarska225
Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz. 3 – Rafał Andrzejczyk, Tomasz Muszyński, Blanka Jakubowska229
Schemat certyfikacji FSSC 22000 a ISO 22000. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Krzysztof Bielański234
Produkcja żywności ilość czy jakość? Cz. II – Joanna Barłowska, Mariusz Florek, Zygmunt Litwińczuk326
Hydrokoloidy – substancje stabilizujące żywność. Cz. I. Funkcje, modyfikacje i uwarunkowania prawne – Agnieszka Anna Pilarska, Jolanta Gawałek336
Bakterie Listeria monocytogenes w żywności gotowej do spożycia – Krystyna Kowal340
Chemometria w kontroli jakości produktów spożywczych. Cz. I. Żywność pochodzenia zwierzęcego – Magdalena Efenberger-Szmechtyk, Agnieszka Nowak, Dorota Kręgiel344
Znaczenie trwałości żywności dla producentów i konsumentów. Teraźniejszość i przyszłość – Anna Bugajewska412
Białka w lodach – Elżbieta Polak, Jadwiga Markowska416
Pompy niezbędne w przemyśle spożywczym – Grzegorz Wojciechowski420
Campylobacter spp. – występowanie w żywności w krajach UE – Elżbieta Maćkiw, Magdalena Modzelewska, Łukasz Mąka, Kamila Pawłowska, Monika Stasiak422
Nowe formy lizozymu – możliwości produkcji i wykorzystania – Grzegorz Leśnierowski, Renata Cegielska-Radziejewska427
Hydrokoloidy – substancje stabilizujące żywność. Cz. II. Charakterystyka wybranych biopolimerów i zarys problemów badawczych Agnieszka Anna Pilarska, Jolanta Gawałek437
Mycie enzymatyczne w przemyśle spożywczym – Joanna Piepiórka-Stepuk, Sylwia Mierzejewska, Mariusz Wlazło442
Zasada przenoszenia substancji dodatkowych. Wymagania prawne i projekt przewodnika Komisji Europejskiej – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka516
Mikrobiologiczne zagrożenia w żywności – Małgorzata Stachowiak520
Chemometria w kontroli jakości produktów spożywczych. Cz. II. Napoje i żywność pochodzenia roślinnego – Magdalena Efenberger-Szmechtyk, Agnieszka Nowak, Dorota Kręgiel526
Mało poznany grzyb pleśniowy Galactomyces geotrichum w wyrobach mlecznych – Anna Grygier, Kamila Myszka, Magdalena Rudzińska530
Zarządzanie alergenami. Studium przypadku – Justyna Górna, Ewa Sikora624
Produkty chronione z krajów trzecich, zarejestrowane w UE – Elżbieta Biller, Mieczysław Obiedziński, Bożena Waszkiewicz-Robak631
Rokitnik w produktach spożywczych – Beata Piłat, Ryszard Zadernowski635
Rozwój sektora opakowań jadalnych. Branża owocowo-warzywna – Justyna Kadzińska, Monika Janowicz, Stanisław Kalisz725
Pasteryzacja soków – Mariusz Goca728
Dodatek do żywności czy substancja pomocnicza w przetwórstwie? – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka835
Określanie wartości odżywczej do celów etykietowania żywności – Beata Przygoda852
Kultury starterowe w produkcji surowo dojrzewających wyrobów mięsnych – Paulina Kęska, Joanna Stadnik, Katarzyna Neffe-Skocińska, Danuta Kołożyn-Krajewska858
Alergeny pokarmowe – czy możemy czuć się bezpiecznie? Anna Jędrusek-Golińska, Dorota Piasecka-Kwiatkowska870
Przerwanie łańcucha chłodniczego a jakość żywności – Joanna Markowska, Elżbieta Polak921
Wpływ stabilizatorów na ograniczenie rekrystalizacji w lodach typu sorbet – Anna Kamińska-Dwórznicka, Katarzyna Samborska, Ewa Gondek, Ewa Jakubczyk932
Ultradźwięki – alternatywna technika badania i przetwarzanie żywności – Andrzej Wesołowski, Ewa Siemianowska, Krystyna A. Skibniewska, JolantaSienkiewicz936
Cenne właściwości ryb problemem w przetwórstwie – Mariusz Szymczak, Barbara Szymczak939
Wpływ masła kakaowego na przeżywalność bakterii probiotycznych po inkubacji w warunkach niskiego pH – Małgorzata Mizielińska, Wioletta Krawczyńska, Alicja Fedorowicz, Katarzyna Sobecka943
Bakterie kwasu mlekowego o właściwościach przeciwgrzybiczych. Biologiczne utrwalanie żywności – Urszula Błaszczyk, Paweł Satora946
Mleczne napoje fermentowane – właściwości prozdrowotne – Aneta Brodziak, Jolanta Król1022
Podwójna siła mrożenia – Grzegorz Pawlonka1030
Identyfikacja drożdży – modyfikacje metod klasycznych – Krystyna Kowal1038
Puffingi wieprzowe: wpływ warunków procesu na wskaźnik powiększenia objętościTomasz Pawlak, Antoni Ryniecki, Jerzy Stangierski1015
Peptydomika przetworzonych produktów mięsnych i ich autentyczność. Peptydy na tropie… Magdalena Montowska1122
Mikrobiologiczne źródła DHAIwona Gientka, Przemysław Grela, Anna M. Kot, Lidia Stasiak-Różańska1125
Nowe szczepy bakterii o właściwościach probiotycznych – Dorota Zielińska, Anna Rzepkowska. Aleksandra Ołdak, Aleksandra Szydłowska, Danuta Kołożyn-Krajewska1128
Proces mycia w systemie CIP. Oddziaływania mechaniczne – Joanna Piepiórka-Stepuk, Maciej Wawrzyniak, Dariusz Piotrowski1133
Mikrokapsułkowanie jako metoda stabilizowania olejów jadalnych Dorota Ogrodowska, Sylwester Czaplicki, Małgorzata Tańska1217
Substancje dodatkowe w produktach ekologicznych – Aneta Brodziak, Jolanta Król1220
Mikrobiologiczne źródła EPA – Iwona Gientka, Przemysław Grela, Anna Kot, Lidia Stasiak-Różańska1226
Rtęć w żywności – planowane zmiany legislacyjne – Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal, Maria Wojciechowska-Mazurek1229
Zużycie energii w łączonych technikach suszenia mięsa indyka – Jolanta Gawałek, Antoni Ryniecki1232
LOGISTYKA – OPAKOWANIANrStr.
Znakowanie opakowań zbiorczych w logistyce handlu wielkopowierzchniowego. Praktyka i najczęstsze błędy. Cz. 2. – Dominik Kupisz137
Opakowania do żywności z papieru i tektury. Ocena sensoryczna – Katarzyna Samsonowska, Alicja Kaszuba, Monika Kaczmarczyk316
Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw. Nieuczciwe praktyki – Joanna Kuzincow322
Opakowania zrównoważone – przykłady projektów europejskich – Beata Marchand446
Procesowe zarządzanie identyfikowalnością w magazynie żywności. Opis przypadku – Grzegorz Sokołowski720
Paleta opakowanie czy urządzenie – Adam Wojciechowski722
Stosowanie kodów kreskowych – dobre praktyki producenta żywności – Jerzy Majewski, Filip Majewski875
ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIENrStr.
Żywność dla astronautów – Bohdan Achremowicz130
Mikroalgi źródłem dodatków bioaktywnych do żywności Anna Florowska, Elżbieta Dłużewska133
Składniki żywności a aktywność psychofizyczna człowieka – Tomasz Czernecki, Aneta Brodziak237
Zmiany w piramidzie żywieniowej241
Morwa biała – nieocenione znaczenie zdrowotne – Monika Przeor, Ewa Flaczyk533
Naturalne źródła flawonoidów i ich wpływ na zdrowie człowieka – Anna Mikołajczuk-Szczyrba, Izabella Młynarczyk, Anna Misiewicz536
Produkty funkcjonalne w żywieniu osób starszych – Anna Jędrusek-Golińska, Danuta Górecka, Krystyna Szymandera-Buszka539
Cynamon właściwości prozdrowotneBartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska640
Pszenne pieczywo w diecie bezglutenowej? – Anna Diowksz, Joanna Leszczyńska733
Nasiona bobu w walce z chorobą Parkinsona – Katarzyna Pawłowska, Maciej Kuligowski, Jacek Nowak736
Zbilansowana dieta ważna dla kobiet w ciąży – Dorota Szostak-Węgierek739
Nikiel w środkach spożywczych. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej – Monika Mania, Tomasz Szynal, Maria Wojciechowska-Mazurek, Małgorzata Rebeniak884
Orkisz – zdrowa żywność ekstrudowana Tomasz Żelaziński, Adam Ekielski, AdamSiwek890
Wpływ przeciwutleniaczy i atmosfery pakowania na przeżywalność immobilizowanych probiotyków – Małgorzata Mizielińska, Katarzyna Sobecka, Michał Jarosz, Dawid Urbański, Magdalena Stobińska896
Wpływ żywienia na mikroflorę jelit i zdrowie człowieka – Marcelina Olszak, Ewa Solarska8102
Wytłoki owocowe jako dodatek do kruchych ciastek – Ewa Siemianowska, Monika Radzymińska, Marek Aljewicz, Józef Tyburski, Andrzej Wesołowski, Agnieszka Barszcz1041
Hydroksymetylofurfural w żywności. Czy powinniśmy się bać? – Andrzej Cendrowski, Iwona Ścibisz, Marta Mitek, Daria Oyrzanowska1047
Wpływ kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku” na świadomość konsumenta – Barbara Groele, Krystyna Gutkowska1050
Działanie prozdrowotne pestek dyni – Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska, Joanna Kobus-Cisowska, Dominik Kmiecik1137
Nietypowe surowce do produkcji soków Łukasz Skoczylas, Małgorzata Tabaszewska, Sylwester Smoleń, Jacek Słupski, Anna Korus, Piotr Gębczyński, Marta Liszka-Skoczylas1140
Naturalne przyprawy roślinne – skład chemiczny i właściwości prozdrowotne. Charakterystyka przypraw – Marek Kardas, Katarzyna Toczyńska, Elżbieta
Grochowska-Niedworok
1236
Wybrane zagrożone związane ze spożyciem żywności – Ewa Czarniecka- Skubina, Marlena Pielak1241
Wiedza pracowników o higienie oraz praktykach produkcyjnych Marzena Tomaszewska, Joanna Trafiałek, Wiesława Grzesińska1246
WYDARZENIANrStr.
Produkcja wołowiny- współpraca przemysłu z nauką – Jean-François Hocquette, Jerzy Wierzbicki, Rod Polkinghorne, Isabelle Legrand, David Pethick140
II Forum Sektora Wołowiny143
GLOBAL Challenge 2016 z finałem w Miami242
Miliard złotych na rozwój centrów badawczo-rozwojowych w polskich firmach243
Laureaci VIII Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar 2016 iV Krajowego Konkursu Projektów Opakowań Student PakStar 2016742
Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce stabilne743
Podrabiane wyroby spirytusowe i wina w UE. 1,3 mld euro rocznie950
Jak zoptymalizować koszty magazynowania?1049

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.