„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Roczny spis treści „Przemysłu Spożywczego” 2016 r.

GOSPODARKA Nr Str. Przemysł cukierniczy w Polsce. Kierunki internacjonalizacji – Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka 1 2 Unijna strategia badań naukowych i innowacji w rolnictwie. Założenia dokumentu długoterminowej strategii – Eugeniusz K. Chyłek 1 6 Firmy spożywcze na Liście 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów – Jadwiga Drożdż 1 10 Ekonomiczna ocena innowacyjności polskiego przemysłu spożywczego – […]