Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 8/2021

GOSPODARKA

 • Przemysł spożywczy po turbulencjach spowodowanych pandemią COVID-19   (DOI10.15199/65.2021.8.2)
  Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek, Anna Staszczak   12

PRAWO

 • Substancje pomocnicze w przetwórstwie – wymagania prawne i zasady stosowania w żywności   (DOI10.15199/65.2021.8.3)
  Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka   20

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Techniki chemometryczne w analizie zafałszowań produktów spożywczych   (DOI10.15199/65.2021.8.5)
  Wojciech Sawicki   38

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Substancje dodatkowe i składniki żywności w przetwórstwie mięsa   (DOI10.15199/65.2021.8.7)
  Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka   48
 • Wpływ dodatku tłoczonego na zimno oleju z nasion pomidorów na jakość żywieniową i stabilność olejów rafinowanych   (DOI10.15199/65.2021.8.8)
  Michał Podgórski, Dorota Klensporf-Pawlik  56
 • Ocena wiedzy badanej grupy konsumentów na temat probiotyków   (DOI10.15199/65.2021.8.9)
  Aleksandra Kuchniewska, Rafał Wołosiak   60

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

 • Para w przemyśle spożywczym. Bezpieczeństwo i higiena – eliminacja ryzyka zanieczyszczenia żywności
  Gwidon Janów   35

WYDARZENIA

 • Żywność mrożona bardziej popularna niż kiedykolwiek  10
 • Jak zwiększyć efektywność segregacji odpadów żywnościowych?  34
 • Światowy Dzień Żywności 2021  53

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.