Przemysł Spożywczy 8/2021

GOSPODARKA Ceny żywności w Polsce i Unii Europejskiej w 2020 roku   (DOI10.15199/65.2021.8.1)Iwona Szczepaniak   4 Zobacz więcej Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania cen żywności w Unii Europejskiej w 2020 r. oraz analiza cenowych przewag konkurencyjnych polskich producentów żywności na rynku unijnym w latach 2010-2020. Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania zazwyczaj skierowane są na poprawę konkurencyjności, która wyraża […]