Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 8/2020

GOSPODARKA

 • Przemysł spożywczy – rozwój w warunkach zmian otoczenia zewnętrznego   (DOI10.15199/65.2020.8.1)
  Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek   6
 • Gospodarka odpadami przemysłu spożywczego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem odpadów tłuszczowych   (DOI10.15199/65.2020.8.3)
  Iwona Szymańska, Maciej Brzeski, Anna Żbikowska   23

PRAWO

 • Nowe i zaktualizowane obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska (f-gazy)   (DOI10.15199/65.2020.8.4)
  Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Ewelina Włodarczyk, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak   30

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Zastosowanie osuszonego powietrza w procesie suszenia żywności   (DOI10.15199/65.2020.8.5)
  Aleksandra Matys, Alicja Barańska, Dorota Witrowa-Rajchert, Katarzyna Samborska   38)

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Wpływ sposobu gotowania warzyw kapustnych na zawartość w nich błonnika pokarmowego   (DOI10.15199/65.2020.8.7)
  Karolina Nowak, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz   48
 • Ocena zagrożenia metalami ciężkimi w produktach spożywczych   (DOI10.15199/65.2020.8.8)
  Jagoda Kępińska, Wioletta Biel   52)

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

WYDARZENIA

 • Bioasekuracja – standard oraz ogniwo w łańcuchu walki z ASF?  13
 • Obawy konsumentów a potencjał cyfrowych zabezpieczeń?  27
 • Prym wiedzie jabłko, tuż za nim pomidor i marchewka?  34
 • Trzecie miejsce w konkursie „Innovation Prizes” (EIT Food)!?  42
 • Polska – największy sad w Europie!?  56
 • Komisja zatwierdza nowe oznaczenie geograficzne z Polski
 • Żywność barwiąca bio?  63

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.