Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 6/2022

surowce roślinne

Gospodarka

Technika-Technologia

 • Pochodzenie wody surowej a tworzenie biofilmów w sieci dystrybucji wody pitnej  (DOI10.15199/65.2022.6.2)
  Dorota Kręgiel  10
 • Zrównoważona żywność – jakość „Od pola do stołu”  (DOI10.15199/65.2022.6.3)
  Ewa Sikorska, Urszula Samotyja, Anna Dankowska, Katarzyna Pawlak-Lemańska, Krzysztof Wójcicki, Jens Petter Wold  15

Żywność-Żywienie

 • Analiza wybranych wyróżników jakości herbat liściastych  (DOI10.15199/65.2022.6.5)
  Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Michał Sowiński, Weronika Bieniek, Katarzyna Żbikowska, Anna Żbikowska  24
 • Wpływ odmiany surowca na wybrane wyróżniki jakościowe soków z jagody kamczackiej  (DOI10.15199/65.2022.6.6)
  Stanisław Kalisz, Natalia Polak, Małgorzata Jodłowska  32
 • Czarnuszka siewna, tarczyca bajkalska, łuska gryki – potencjalne źródła naturalnych przeciwutleniaczy  (DOI10.15199/65.2022.6.7)
  Adam Zwolan  37

Logistyka-Opakowania

Wydarzenia

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line