„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przemysł Spożywczy 6/2020

GOSPODARKA

  • 2 Rozwój polskiego handlu rolno-spożywczego w 2019 roku – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2020.6.1)

PRAWO

  • 7 Regulacje prawne dotyczące poziomów alergenów w żywności w wybranych krajach – Dominika Jeżewska (DOI 10.15199/65.2020.6.2)

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

  • 11 Nowe technologie uzdatniania wody w przemyśle spożywczym – Fabian Dajnowiec, Jan Marjanowski (DOI 10.15199/65.2020.6.3)
  • 20 Ekstrakty roślinne w wyrobach ciastkarskich – Mariola Kozłowska, Aleksandra Gawinowska, Agata Fabiszewska (DOI 10.15199/65.2020.6.4)

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

  • 25 Dynia – bogate źródło związków bioaktywnych – Monika Rybarczyk, Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska (DOI 10.15199/65.2020.6.5)
  • 32 Analiza beztłuszczowych przekąsek warzywnych pod kątem akceptacji konsumentów – Agnieszka Bąkowska, Elżbieta Nijaka, Agnieszka Strażyńska, Maria Sielicka-Różyńska (DOI 10.15199/65.2020.6.6)

WYDARZENIA

  • 6 Światowy Dzień Akredytacji 2020 – łańcuch dostaw żywności
  • 17 Czy można jeszcze zwiększyć poziomy odzysku aluminium
  • 31 Etykieta produktu wobec nowych wymagań znakowania żywności

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.