Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 4/2022

GOSPODARKA

 • Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce w czasie pandemii koronawirusa COVID-19  (DOI10.15199/65.2022.4.1)
  Robert Mroczek  3
 • Cyfryzacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce – stan obecny i perspektywy  (DOI10.15199/65.2022.4.2)
  Katarzyna Kosior  12

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Nowoczesne urządzenie do przechowywania żywności  (DOI10.15199/65.2022.4.3)
  Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Elżbieta Polak   21

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Wpływ pandemii Sars-CoV-2 na postrzeganie idei „Slow Food” przez studentów  (DOI10.15199/65.2022.4.6)
  Anna Gramza-Michałowska, Dominika Chudziak, Anna Jędrusek-Golińska, Bartosz Kulczyński  41

WYDARZENIA

 • Minikiwi: 4,5 miliona konsumentów w 2022 roku  10
 • Segregacja kartonów po płynnej żywności – Fundacja ProKarton  28

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line