„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przemysł Spożywczy 3/2023

Gospodarka

Technika-Technologia

 • Wykorzystanie i porównanie metody chemicznej i histologicznej w ocenie zawartości mięsa oraz części kostnych w produktach mięsnych  (DOI10.15199/65.2023.3.2)
  Anna Szymańska, Joanna Bogucka  12
 • Wpływ postępowania ze zwierzętami przed ubojem i metod oszałamiania na jakość mięsa wieprzowego  (DOI10.15199/65.2023.3.3)
  Hanna Jankowiak, Robert Palka  19

Żywność-Żywienie

 • Czynniki kształtujące wartość odżywczą surowych wędlin dojrzewających  (DOI10.15199/65.2023.3.4)
  Ewelina Węsierska, Małgorzata Pasternak  23
 • Ocena składu parówek na podstawie deklaracji producenta  (DOI10.15199/65.2023.3.5)
  Tomasz Żmijewski, Monika Modzelewska-Kapituła  28

Logistyka-Opakowania

 • Zanieczyszczenie wirusem SARS-CoV-2 powierzchni opakowań żywności oraz powierzchni użytkowych w sklepach spożywczych w czasie trwania czwartej fali zakażeń COVID-19  (DOI10.15199/65.2023.3.6)
  Mariusz Śliwiński, Ewa Juźwin, Aleksandra Grześkiewicz, Dominika Kasińska, Radosław Charkiewicz, Piotr Majewski, Magdalena Polak-Śliwińska  33

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.