Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 3/2023

Gospodarka

Technika-Technologia

 • Wykorzystanie i porównanie metody chemicznej i histologicznej w ocenie zawartości mięsa oraz części kostnych w produktach mięsnych  (DOI10.15199/65.2023.3.2)
  Anna Szymańska, Joanna Bogucka  12
 • Wpływ postępowania ze zwierzętami przed ubojem i metod oszałamiania na jakość mięsa wieprzowego  (DOI10.15199/65.2023.3.3)
  Hanna Jankowiak, Robert Palka  19

Żywność-Żywienie

 • Czynniki kształtujące wartość odżywczą surowych wędlin dojrzewających  (DOI10.15199/65.2023.3.4)
  Ewelina Węsierska, Małgorzata Pasternak  23
 • Ocena składu parówek na podstawie deklaracji producenta  (DOI10.15199/65.2023.3.5)
  Tomasz Żmijewski, Monika Modzelewska-Kapituła  28

Logistyka-Opakowania

 • Zanieczyszczenie wirusem SARS-CoV-2 powierzchni opakowań żywności oraz powierzchni użytkowych w sklepach spożywczych w czasie trwania czwartej fali zakażeń COVID-19  (DOI10.15199/65.2023.3.6)
  Mariusz Śliwiński, Ewa Juźwin, Aleksandra Grześkiewicz, Dominika Kasińska, Radosław Charkiewicz, Piotr Majewski, Magdalena Polak-Śliwińska  33

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line