„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przemysł Spożywczy 2/2021

GOSPODARKA

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Wykorzystanie badań eye trackingowych do oceny postrzegania wzrokowego znakowania produktów spożywczych   (DOI10.15199/65.2021.2.3)
  Maria Sielicka-Różyńska, Joanna Brzezińska   16

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Przyprawy – naturalne składniki żywności   (DOI10.15199/65.2021.2.4)
  Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka, Kamil Piwowarek, Alicja Napiórkowska   22
 • 27 Psychobiotyki – rola w kształtowaniu zdrowia człowieka   (DOI10.15199/65.2021.2.5)
  Iwona Szymańska, Dorota Zielińska, Anna Żbikowska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak   27
 • Znaczenie glutenu w technologii żywności i jego wpływ na zdrowie konsumenta   (DOI10.15199/65.2021.2.6)
  Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel   33

WYDARZENIA

 • Należy czy najlepiej?  32

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.