Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 2/2021

GOSPODARKA

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Wykorzystanie badań eye trackingowych do oceny postrzegania wzrokowego znakowania produktów spożywczych   (DOI10.15199/65.2021.2.3)
  Maria Sielicka-Różyńska, Joanna Brzezińska   16

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Przyprawy – naturalne składniki żywności   (DOI10.15199/65.2021.2.4)
  Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka, Kamil Piwowarek, Alicja Napiórkowska   22
 • 27 Psychobiotyki – rola w kształtowaniu zdrowia człowieka   (DOI10.15199/65.2021.2.5)
  Iwona Szymańska, Dorota Zielińska, Anna Żbikowska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak   27
 • Znaczenie glutenu w technologii żywności i jego wpływ na zdrowie konsumenta   (DOI10.15199/65.2021.2.6)
  Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel   33

WYDARZENIA

 • Należy czy najlepiej?  32

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line