„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przemysł Spożywczy 2/2020

GOSPODARKA

 • 2 Umowa o wolnym handlu UE-Mercosur – szansa czy zagrożenie? – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2020.2.1)
 • 8 Sektor produkcji żywności i napojów w krajach UE – stan aktualny i przyszłość – Piotr J. Bykowski (DOI 10.15199/65.2020.2.2)
 • 14 Opłacalność chowu trzody chlewnej w Polsce w obliczu wielu zagrożeń – Małgorzata Pasternak (DOI 10.15199/65.2020.2.3)

PRAWO

 • 20 Nowe regulacje dotyczące znakowania żywności bez GMO – Aleksandra Kołodziejczyk, Paweł Wojciechowski (DOI 10.15199/65.2020.2.4)

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • 24 Zagrożenia związane z obecnością mikotoksyn w żywności – Jagoda Kępińska, Wioletta Biel (DOI 10.15199/65.2020.2.5)
 • 30 Straty i marnotrawstwo żywności w sektorze rybnym – przyczyny i sposoby ograniczania – Agnieszka Ognik, Robert Łaba, Grzegorz Tokarczyk (DOI 10.15199/65.2020.2.6)
 • 36 Bakteriocyny – charakterystyka i potencjał w utrwalaniu żywności – Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Iwona Szymańska, Milena Kupiec, Anna Żbikowska (DOI 10.15199/65.2020.2.7)

WYDARZENIA

 • 7 Preparaty do żywienia, dalszego żywienia oraz FSMP dla niemowląt – zmiana przepisów
 • 13 Ewolucja i trendy w branży spożywczej
 • 35 SIAL Paris 2020
 • 43 Kontrola jakości produkcji

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.