Contents 2/2020

ECONOMY 2 EU-Mercosur Free Trade Agreement – Opportunities or Threats? – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2020.2.1)  view more In June 2019, the European Union reached a political agreement on a free trade agreement with Mercosur states – a leading food producer and exporter in the world. The aim of the article is to analyze Poland’s agri-food […]

Przemysł Spożywczy 2/2020

GOSPODARKA 2 Umowa o wolnym handlu UE-Mercosur – szansa czy zagrożenie? – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2020.2.1) Zobacz więcej W czerwcu 2019 r. Unia Europejska osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie umowy o wolnym handlu z Mercosurem – wiodącym producentem i eksporterem żywności na świecie. Celem artykułu jest analiza handlu rolno-spożywczego Polski z krajami Mercosur oraz ocena […]

Zagrożenia związane z obecnością mikotoksyn w żywności

Obecnie, pomimo wielu dostępnych metod monitorowania zanieczyszczeń i skażeń żywności oraz zapobiegania im, ob- serwuje się występowanie zagrożeń odpornych na niektóre procesy technologiczne. Jednym ze źródeł takich zagrożeń są wtórne produkty przemiany materii grzybów pleśniowych – mikotoksyny. Nazwa ta wywodzi się od greckiego słowa my- cos (grzyb) oraz łacińskiego toxicum (trucizna). Scharaktery- zowano wiele mikotoksyn, […]