Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 11/2020

GOSPODARKA

 • Próba oszacowania strat i marnotrawstwa żywności w Polsce   (DOI10.15199/65.2020.11.2)
  Sylwia Łaba, Beata Bilska, Marzena Tomaszewska, Robert Łaba, Krystian Szczepański, Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Małgorzata Kosicka-Gębska, Danuta Kołożyn-Krajewska   10

PRAWO

 • Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – zastosowanie i wymagania prawne   (DOI10.15199/65.2020.11.3)
  Adrianna Pląsek, Małgorzata Piecyk   21

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Lody mleczne i gronkowcowe zatrucia pokarmowe   (DOI10.15199/65.2020.11.5)
  Justyna Płoska, Lidia Stasiak-Różańska, Antoni Stanisław Pluta   32

WYDARZENIA

 • Prof. nadzw. dr inż. Janusz B. Berdowski – 60 lat działalności  42
 • Kodeks Etyki Żywnościowej  43

Aktualności

Nowe ambitne cele w działaniach SITSpoż.

Rozmowa z Markiem Marcem, Prezesem Zarządu Głównego SITSpoż. – Red. Maria J. Przegalińska: Niedawno został Pan wybrany na Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego,