Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 11/2020

GOSPODARKA

 • Próba oszacowania strat i marnotrawstwa żywności w Polsce   (DOI10.15199/65.2020.11.2)
  Sylwia Łaba, Beata Bilska, Marzena Tomaszewska, Robert Łaba, Krystian Szczepański, Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Małgorzata Kosicka-Gębska, Danuta Kołożyn-Krajewska   10

PRAWO

 • Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – zastosowanie i wymagania prawne   (DOI10.15199/65.2020.11.3)
  Adrianna Pląsek, Małgorzata Piecyk   21

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Lody mleczne i gronkowcowe zatrucia pokarmowe   (DOI10.15199/65.2020.11.5)
  Justyna Płoska, Lidia Stasiak-Różańska, Antoni Stanisław Pluta   32

WYDARZENIA

 • Prof. nadzw. dr inż. Janusz B. Berdowski – 60 lat działalności  42
 • Kodeks Etyki Żywnościowej  43

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line