Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 10/2023

GOSPODARKA

 • Tendencje cenowe na polskim rynku mleka i przetworów mlecznych
  Prices Tendencies on Polish Dairy Sector (DOI 10.15199/65.2023.10.1) 
  Piotr Szajner  2

PRAWO

 • Probiotyki – aspekty prawne w UE
  Probiotics – Different EU Regulatory Aspects (DOI 10.15199/65.2023.10.2) 
  Grażyna Osęka, Marta Zawadka  10

 • Możliwości zastosowania probiotyków, prebiotyków, synbiotyków i postbiotyków w mleczarstwie
  Possibilities Of Using Probiotics, Prebiotics, Synbiotics and Postbiotics in Dairy Industry (DOI 10.15199/65.2023.10.3) 
  Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba  14

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Japońskie sosy sojowe – technologia, rola mikroorganizmów, jakość i innowacje
  Japanese Soy Sauces – Technology, The Role of Microorganisms, Quality and Innovations (DOI 10.15199/65.2023.10.4) 
  Iwona Gientka  21

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Kwasy tłuszczowe w handlowych jogurtach dostępnych w Olsztynie
  Fatty Acids in Commercial Yoghurts Available in Olsztyn (DOI 10.15199/65.2023.10.5) 
  Beata Paszczyk, Elżbieta Tońska  28

 • Ocena zawartości wybranych sacharydów w półtwardych serach dojrzewających dostępnych na polskim rynku
  Evaluation Of the Content of Selected Saccharides in SemiHard Ripened Cheeses Available on The Polish Market (DOI 10.15199/65.2023.10.6) 
  Karolina Szymańska, Magdalena Baniewska, Mariusz Śliwiński, Monika Małkowska-Kowalczyk  34

WYDARZENIA

 • Czy kawa może poprawiać jakość życia starszych osób?  13
 • Owies – płatki, otręby, mąka i kasza – na problemy z cholesterolem i trawieniem  20
 • Konsumenci a produkty z recyklingu – nowe badanie Stena Recycling?  25
 • Badania Eurobarometr pokazują, jak ważny dla Europejczyków jest dobrostan zwierząt  32

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.