Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 10/2023

GOSPODARKA

 • Tendencje cenowe na polskim rynku mleka i przetworów mlecznych
  Prices Tendencies on Polish Dairy Sector (DOI 10.15199/65.2023.10.1) 
  Piotr Szajner  2

PRAWO

 • Probiotyki – aspekty prawne w UE
  Probiotics – Different EU Regulatory Aspects (DOI 10.15199/65.2023.10.2) 
  Grażyna Osęka, Marta Zawadka  10

 • Możliwości zastosowania probiotyków, prebiotyków, synbiotyków i postbiotyków w mleczarstwie
  Possibilities Of Using Probiotics, Prebiotics, Synbiotics and Postbiotics in Dairy Industry (DOI 10.15199/65.2023.10.3) 
  Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba  14

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Japońskie sosy sojowe – technologia, rola mikroorganizmów, jakość i innowacje
  Japanese Soy Sauces – Technology, The Role of Microorganisms, Quality and Innovations (DOI 10.15199/65.2023.10.4) 
  Iwona Gientka  21

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Kwasy tłuszczowe w handlowych jogurtach dostępnych w Olsztynie
  Fatty Acids in Commercial Yoghurts Available in Olsztyn (DOI 10.15199/65.2023.10.5) 
  Beata Paszczyk, Elżbieta Tońska  28

 • Ocena zawartości wybranych sacharydów w półtwardych serach dojrzewających dostępnych na polskim rynku
  Evaluation Of the Content of Selected Saccharides in SemiHard Ripened Cheeses Available on The Polish Market (DOI 10.15199/65.2023.10.6) 
  Karolina Szymańska, Magdalena Baniewska, Mariusz Śliwiński, Monika Małkowska-Kowalczyk  34

WYDARZENIA

 • Czy kawa może poprawiać jakość życia starszych osób?  13
 • Owies – płatki, otręby, mąka i kasza – na problemy z cholesterolem i trawieniem  20
 • Konsumenci a produkty z recyklingu – nowe badanie Stena Recycling?  25
 • Badania Eurobarometr pokazują, jak ważny dla Europejczyków jest dobrostan zwierząt  32

Aktualności

Inspirująca książka

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi nadchodzi sezon karpiowy. Z tej okazji Organizacja Producentów Polski Karp wydała książkę kulinarną „Ryby. Ze stawu na talerz”.