Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywcza 4/2020

GOSPODARKA

  • 2 Przestrzenne rozmieszczenie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce – Jadwiga Drożdż (DOI 10.15199/65.2020.4.1)

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

  • 8 Znaczenie ekstruzji w przetwórstwie żywności – Marta Meisel (DOI 10.15199/65.2020.4.2)
  • 14 Alternatywne metody modyfikacji tłuszczów jadalnych – Iwona Szymańska, Laura Przybyszewska, Anna Żbikowska (DOI 10.15199/65.2020.4.3)
  • 20 Rola oceny cyklu życia produktów w analizie wpływu sektora rolno-spożywczego na środowisko – Magdalena Karwacka, Agnieszka Ciurzyńska, Monika Janowicz (DOI 10.15199/65.2020.4.4)
  • 25 Trendy w produkcji żywności – Joanna Markowska, Elżbieta Polak (DOI 10.15199/65.2020.4.5)

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

  • 31 Najczęściej występujące zagrożenia mikrobiologiczne w mrożonych produktach spożywczych – Aleksandra Antoszewska, Joanna Kowalska, Maja Ławrynowicz-Paciorek, Dorota Korsak, Elżbieta Maćkiw (DOI 10.15199/65.2020.4.6)

WYDARZENIA

  • 7 Elżbieta Bokus (1953-2020)
  • 30 Pochodzenie składnika podstawowego – nowy wymóg

Aktualności

Inspirująca książka

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi nadchodzi sezon karpiowy. Z tej okazji Organizacja Producentów Polski Karp wydała książkę kulinarną „Ryby. Ze stawu na talerz”.