Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywcza 4/2020

GOSPODARKA

  • 2 Przestrzenne rozmieszczenie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce – Jadwiga Drożdż (DOI 10.15199/65.2020.4.1)

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

  • 8 Znaczenie ekstruzji w przetwórstwie żywności – Marta Meisel (DOI 10.15199/65.2020.4.2)
  • 14 Alternatywne metody modyfikacji tłuszczów jadalnych – Iwona Szymańska, Laura Przybyszewska, Anna Żbikowska (DOI 10.15199/65.2020.4.3)
  • 20 Rola oceny cyklu życia produktów w analizie wpływu sektora rolno-spożywczego na środowisko – Magdalena Karwacka, Agnieszka Ciurzyńska, Monika Janowicz (DOI 10.15199/65.2020.4.4)
  • 25 Trendy w produkcji żywności – Joanna Markowska, Elżbieta Polak (DOI 10.15199/65.2020.4.5)

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

  • 31 Najczęściej występujące zagrożenia mikrobiologiczne w mrożonych produktach spożywczych – Aleksandra Antoszewska, Joanna Kowalska, Maja Ławrynowicz-Paciorek, Dorota Korsak, Elżbieta Maćkiw (DOI 10.15199/65.2020.4.6)

WYDARZENIA

  • 7 Elżbieta Bokus (1953-2020)
  • 30 Pochodzenie składnika podstawowego – nowy wymóg

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.