Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przegląd Spożywczy 9/2019

GOSPODARKA

 • 4 Polska wzmacnia swoją pozycję jako eksporter produktów rolno-spożywczych – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2019.9.1)
 • 10 Wpływ umowy DCFTA na handel rolno-spożywczy Polski z Ukrainą – Łukasz Ambroziak (DOI 10.15199/65.2019.9.2)

PRAWO

 • 18 Kontrola stosowania substancji dodatkowych do żywności w UE – dane z systemu RASFF – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Marta Dmitruk (DOI 10.15199/65.2019.9.3)

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • 24 Charakterystyka oraz możliwości wykorzystania mięsa dwóch rodzimych ras bydła – białogrzbietej i polskiej czerwonej – Małgorzata Pasternak, Maria Walczycka (DOI 10.15199/65.2019.9.4)
 • 34 Zarządzanie wodą w przemyśle rolno-spożywczym – Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Ewelina Włodarczyk, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak (DOI 10.15199/65.2019.9.5)

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 42 Zagrożenia mikrobiologiczne w żywności – Katarzyna Leja, Kamila Szudera-Kończal, Katarzyna Czaczyk (DOI 10.15199/65.2019.9.6)
 • 49 Dieta Polaków a zalecenia żywieniowe – część 2 – Klaudia Wiśniewska, Diana Wolańska-Buzalska (DOI 10.15199/65.2019.9.7)

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

 • 54 Etykieta logistyczna GS1 nie zawsze doskonała – Piotr Frąckowiak (DOI 10.15199/65.2019.9.8)
 • 60 Wymagania prawne dotyczące opakowań z tworzyw sztucznych do żywności – Marzena Pawlicka, Andrzej Starski (DOI 10.15199/65.2019.9.9)

WYDARZENIA

 • 30 Kupuj świadomie!
 • 38 Recykling opakowań kartonowych

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.