Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 9/2020

ECONOMY

 • 5 Poland’s Agri-Food Trade with Canada: Three Years After the CETA Implementation – Łukasz Ambroziak (DOI 10.15199/65.2020.9.1) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 12 Efficiency of Ozone Treatments in Deactivation of SARS-CoV-2 in Enclosures of the Food Production Plant – Stanisław Ignatowicz (DOI 10.15199/65.2020.9.2) 
 • 19 Application of Omega-3 Fatty Acids in The Food Production – Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Iwona Szymańska, Milena Kupiec, Maciej Brzeski, Anna Żbikowska (DOI 10.15199/65.2020.9.3) 
 • 24 Cryogenic Freezing – Application in The Food Industry – Beata Grabowska (DOI 10.15199/65.2020.9.4) 

FOOD – FEEDING

 • 30 Salmonella Bacteria in Food with Particular Emphasis on Raw Materials and Products of Animal Origin – Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka (DOI 10.15199/65.2020.9.5) 
 • 35 Food Waste – Gastronomy as a Tool for Consumer Education – Anna Gramza-Michałowska (DOI 10.15199/65.2020.9.6) 

LOGISTIC-PACKAGING

 • 42 Single-Use Packaging on Censorship – Małgorzata Grochocka, Konrad Nowakowski, Krzysztof Wójcik (DOI 10.15199/65.2020.9.7) 

REVIEW

 • 50 Economic and Logistic Aspects of The Functioning of The Micro and Small Brewery in Poland – Bogdan Klepacki

EVENTS

 • 18 An automated line for the production of stainless steel tanks
 • 23 The packaging industry requires eco-design
 • 34 Monosodium Glutamate – the villain on clean label product
 • 49 Innovation in production for the Polish food industry
 • 51 The consumption of fish and seafood in Poland

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.