„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 8/2020

ECONOMY

 • 6 Food Industry – Development in the Conditions of External Environment Changes -Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek (DOI 10.15199/65.2020.8.1) 
 • 14 Changes in the Fruit and Vegetable Processing Sector – Iwona Szczepaniak, Bożena Nosecka (DOI 10.15199/65.2020.8.2) 
 • 23 Waste Management of The Food Industry in Poland with Particular Emphasis on Fatty Waste – Iwona Szymańska, Maciej Brzeski, Anna Żbikowska (DOI 10.15199/65.2020.8.3) 

LAW

 • 30 New and Updated Obligations of Entrepreneurs in The Field of Environmental Protection (f-gases) – Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Ewelina Włodarczyk, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak (DOI 10.15199/65.2020.8.4) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 38 The Application of Dehumidified Air in The Process of Food Drying – Aleksandra Matys, Alicja Barańska, Dorota Witrowa-Rajchert, Katarzyna Samborska (DOI 10.15199/65.2020.8.5) 

FOOD – FEEDING

 • 43 Egg Alternatives – Adonis Hilal, Anna Florowska, Zuzanna Milewska (DOI 10.15199/65.2020.8.6) 
 • 48 Effect of The Type of Cooking of Cabbage Vegetables on The Content of Dietary Fibre – Karolina Nowak, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz (DOI 10.15199/65.2020.8.7) 
 • 52 Hazard Assessment of Heavy Metals in Food Products – Jagoda Kępińska, Wioletta Biel (DOI 10.15199/65.2020.8.8) 

LOGISTIC-PACKAGING

 • 58 How to Solve the Problem of Plastics? – Bohdan Achremowicz, Piotr Tomasik (DOI 10.15199/65.2020.8.9) 

EVENTS

 • 13 Bio-insurance – a standard and a link in the chain of fighting against ASF
 • 27 Consumer concerns and the potential of digital security
 • 34 The apple is in the lead, followed by the tomato and the carrot
 • 42 Third place in the „Innovation Prizes” (EIT Food) competition!
 • 56 Poland – the largest orchard in Europe!
 • 63 The European Commission registered a new geographical indication from Poland
 • 63 Bio couloring foodstuff

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.