„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 6/2021

ECONOMY

 • 2 Sector of Fruit and Vegetable Juices and Beverages in Poland – Iwona Szczepaniak, Bożena Nosecka (DOI 10.15199/65.2021.6.1) 

LAW

 • 12 Analysis of the Epidemiological Situation Based on EFSA Reports – Agnieszka Jackowska-Tracz (DOI 10.15199/65.2021.6.2) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 21 Asaia Sp. – A Unique Type of Acetic Acid Bacteria – Dorota Kręgiel (DOI 10.15199/65.2021.6.3) 

FOOD – FEEDING

 • 29 Characteristics and Evaluation of The Composition of Selected Dietary Supplements Supporting the Circulatory System – Karolina Jeż, Anna Piotrowska, Katarzyna Świąder, Joanna Rachtan-Janicka (DOI 10.15199/65.2021.6.4) 
 • 38 Black Cumin Nigella Sativa L – A Valuable Raw Material for Oil Production – Natalia Karwat, Małgorzata Wroniak (DOI 10.15199/65.2021.6.5) 
 • 44 Consumer Perceptions of Products with An Expiration Date – Robert Nicewicz, Beata Bilska (DOI 10.15199/65.2021.6.6) 

EXPERT

 • 51Trends in the alcoholic beverages market

MEMORY

 • 54 Edward Kajdański – memory

EVENTS

 • 50 Bottled or tap water?
 • 53 New generation fiber and stevia – the sugar revolution in food products
 • 55 Yeast protein – a game changer on the protein supplement market!

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.