Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 6/2020

ECONOMY

  • 2 Development of Polish Agri-Food Trade in 2019 – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2020.6.1) 

LAW

  • 7 Work on Allergen Thresholds in Food on The Example of Selected Countries – Dominika Jeżewska (DOI 10.15199/65.2020.6.2) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

  • 11 New Water Treatment Technologies in The Food Industry – Fabian Dajnowiec, Jan Marjanowski (DOI 10.15199/65.2020.6.3) 
  • 20 Plant Extracts in Pastry Products – Mariola Kozłowska, Aleksandra Gawinowska, Agata Fabiszewska (DOI 10.15199/65.2020.6.4) 

FOOD – FEEDING

  • 25 Pumpkin – A Rich Source of Bioactive Compounds – Monika Rybarczyk, Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska (DOI 10.15199/65.2020.6.5) 
  • 32 Analysis of Non-Fat Vegetable Snacks in Terms of Consumer Acceptance – Agnieszka Bąkowska, Elżbieta Nijaka, Agnieszka Strażyńska, Maria Sielicka-Różyńska (DOI 10.15199/65.2020.6.6) 

EVENTS

  • 6 World Accreditation Day 2020 – food supply chain
  • 17 Is it possible to increase the levels of aluminum recovery?
  • 31 Product label in view of new food labeling requirements

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.