Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 4/2022

ECONOMY

 • The Red Meat and Poultry Sector in Poland During The COVID-19 Coronavirus Pandemic   (DOI10.15199/65.2022.4.1)
  Robert Mroczek  3
 • Digitalization in Food Industry Enterprises in Poland – the Current Status and Future Prospects  (DOI10.15199/65.2022.4.2)
  Katarzyna Kosior  12

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • The Innovative Mainbox Food Storage Device  (DOI10.15199/65.2022.4.3)
  Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Elżbieta Polak   21

FOOD-FEEDING

 • The Impact of The Sars-Cov-2 Pandemic on Students’ Perceptions of Slow Food  (DOI10.15199/65.2022.4.6)
  Anna Gramza-Michałowska, Dominika Chudziak, Anna Jędrusek-Golińska, Bartosz Kulczyński  41

EVENTS

 • Minikiwi: 4.5 million consumers in 2022  10
 • Segregation of liquid food cartons – ProKarton Foundation  28

Aktualności

Kongresy dla branży żywnościowej

19 października 2023 r. w Warszawie  w Hotelu Arche, Al. Krakowska 237 odbędą się: X Kongres Bezpieczeństwa Żywności V Kongres Logistyczny III Kongres Produkcji Podstawowej