„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 4/2020

ECONOMY

  • 2 Spatial Distribution of Food Industry Enterprises in Poland – Jadwiga Drożdż (DOI 10.15199/65.2020.4.1) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

  • 8 The Importance of Extrusion in Food Processing – Marta Meisel (DOI 10.15199/65.2020.4.2) 
  • 14 Alternative Modification Methods of Edible Oils and Fats – Iwona Szymańska, Laura Przybyszewska, Anna Żbikowska (DOI 10.15199/65.2020.4.3) 
  • 20 The Role of Product Life Cycle Assessment in Analysing the Impact of The Agri-Food Sector on The Environment – Magdalena Karwacka, Agnieszka Ciurzyńska, Monika Janowicz (DOI 10.15199/65.2020.4.4) 
  • 25 Food Industry Trends – Joanna Markowska, Elżbieta Polak (DOI 10.15199/65.2020.4.5) 

FOOD – FEEDING

  • 31 The Most Common Microbiological Hazards of Frozen Food Products – Aleksandra Antoszewska, Joanna Kowalska, Maja Ławrynowicz-Paciorek, Dorota Korsak, Elżbieta Maćkiw (DOI 10.15199/65.2020.4.6) 

EVENTS

  • 7 Elżbieta Bokus (1953-2020)
  • 30 Origin of the basic ingredient – new requirement

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.