Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 3/2023

ECONOMY

 • Fish Processing Sector in Poland – the Entity Structure and Financial Standing   (DOI10.15199/65.2023.3.1)
  Krzysztof Hryszko  3

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • The Use and Comparison of Chemical and Histological Methods in The Evaluation of The Content of Meat and Bone Parts in Meat Products  (DOI10.15199/65.2023.3.2)
  Anna Szymańska, Joanna Bogucka  12
 • Impact Of Preslaughter Handling and Stunning Methods on The Pork Quality   (DOI10.15199/65.2023.3.3)
  Hanna Jankowiak, Robert Palka  19

FOOD-FEEDING

 • Factors Shaping the Nutritional Value of Raw Ripening Meats Products  (DOI10.15199/65.2023.3.4)
  Ewelina Węsierska, Małgorzata Pasternak  23
 • Evaluation Of the Homogenized Sausages Composition Based on Producers’ Declaration  (DOI10.15199/65.2023.3.5)
  Tomasz Żmijewski, Monika Modzelewska-Kapituła  28

LOGISTIC-PACKAGING

 • SARS-Cov-2 Virus Contamination of Food Packaging Surface and Usable Surfaces in Grocery Stores During the Fourth Wave of COVID-19 Infections  (DOI10.15199/65.2023.3.6)
  Mariusz Śliwiński, Ewa Juźwin, Aleksandra Grześkiewicz, Dominika Kasińska, Radosław Charkiewicz, Piotr Majewski, Magdalena Polak-Śliwińska  33

Aktualności

Inspirująca książka

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi nadchodzi sezon karpiowy. Z tej okazji Organizacja Producentów Polski Karp wydała książkę kulinarną „Ryby. Ze stawu na talerz”.