„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 12/2020

ECONOMY

  • 3 Direct Investments in The Food Industry: Foreign in Poland And Polish Abroad – Łukasz Ambroziak (DOI 10.15199/65.2020.12.1) 
  • 9 Circular Economy – Sustainable Development in Food Production – Agnieszka Sznyk (DOI 10.15199/65.2020.12.2) 

LAW

  • 14 Food Supplements – Review of Changes in Polish and Community Law – Grażyna Osęka, Iwona Kowalczyk-Andrzejewska (DOI 10.15199/65.2020.12.3) 

FOOD – FEEDING

  • 19 Characteristics of Cold-Pressed Oil from Selected Seeds of Herbs and Fruit – Patrycja Goździk, Małgorzata Wroniak, Anna Florowska (DOI 10.15199/65.2020.12.4) 
  • 25 Gender-Dedicated Food – Adonis Hilal, Natalia Pyl, Anna Florowska, Małgorzata Wroniak (DOI 10.15199/65.2020.12.5) 

LOGISTIC-PACKAGING

  • 30 Packaging’s Food Contact Materials – Marta Lenartowicz-Klik (DOI 10.15199/65.2020.12.6) 

EVENTS

  • 29 Local producers, native companies with tradition, farmers – who and why do Polish consumers trust?
  • 33 Does the nutritional value have… value for Poles?
  • 35 Nutritional information of carp meat

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.