„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 11/2020

ECONOMY

  • 2 Income Elasticity of Demand for Food and Alcoholic Beverages in Poland – Mariola Kwasek (DOI 10.15199/65.2020.11.1) 
  • 10 An Attempt to Estimate Food Loss and Waste in Poland – Sylwia Łaba, Beata Bilska, Marzena Tomaszewska, Robert Łaba, Krystian Szczepański, Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Małgorzata Kosicka-Gębska, Danuta Kołożyn-Krajewska (DOI 10.15199/65.2020.11.2) 

LAW

  • 21 Foods for Special Medical Purposes – Application and Legal Requirements – Adrianna Pląsek, Małgorzata Piecyk (DOI 10.15199/65.2020.11.3) 
  • 27 Food Intended for Sportspeople – Classification and Labelling – Marta Zawadka (DOI 10.15199/65.2020.11.4) 

FOOD – FEEDING

  • 32 Milk Ice Cream and Staphylococcal Food Borne Diseases – Justyna Płoska, Lidia Stasiak-Różańska, Antoni Stanisław Pluta (DOI 10.15199/65.2020.11.5) 
  • 37 Nutrition of the Elderly – Magdalena Siuba-Strzelińska (DOI 10.15199/65.2020.11.6) 

EVENTS

  • 42 Prof. Janusz B. Berdowski, Ph.D., engineer – 60 years of activity
  • 43 Food Ethics Code

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.