„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 10/2022

ECONOMY

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • Camembert Cheese – Production Technology, Characteristics and Quality Features  (DOI10.15199/65.2022.10.2)
  Iwona Chwastowska-Siwiecka  10
 • Emulsion Gels Stabilized with Biopolymers Components, Functional Properties, Application  (DOI10.15199/65.2022.10.4)
  Grażyna Bortnowska   28

FOOD-FEEDING

 • Analysis of Consumers’ Opinions about Lamb   (DOI10.15199/65.2022.10.5)
  Izabela Narkiewicz, Tomasz Florowski, Anna Florowska, Iwona Szymańska  34
 • Increased Interest in Pro-Health Food and Other Trends on Global Markets  (DOI10.15199/65.2022.10.6)
  Bohdan Achrem-Achremowicz  39
 • Pumpkin – An Innovative Functional Food and Dietary Supplement Component In Consumers’ Perception  (DOI10.15199/65.2022.10.6)
  Julia Pucała, Anna Gramza-Michałowska  43

EXPERT

 • About food additives a little different  
  Lech Adamczak  48

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.