Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 10/2022

ECONOMY The Impact of The Armed Conflict in Ukraine on The Dairy Industry in Poland  (DOI10.15199/65.2022.10.1)Piotr Szajner  2 Wiew more The war in Ukraine affects the market situation in the domestic dairy industry mainly through price trends on the global market. Large increases in energy and agricultural commodity prices, as well as logistical disruptions in supply chains, […]