Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 1/2023

ECONOMY

 • Food Market and Industry in 2022  (DOI10.15199/65.2022.1.1)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek  2
 • Selected Factors and Conditions Affecting Franchise Operations During the Covid-19 Pandemic  (DOI10.15199/65.2023.1.2)
  Łukasz Jędrzejczyk, Andrzej Fetliński  11

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • Effect Of Drying Method on Content of Vitamin C, Total Polyphenols and Chlorophylls in Coriander (Coriandrum sativum L.)  (DOI10.15199/65.2023.1.3)
  Izabella Kwaśniewska-Karolak  15

FOOD-FEEDING

LOGISTIC-PACKAGING

EVENTS

 • Annual Table of Contents. List of authors and articles – “Food Industry” 2022  10, 23
 • Successful activity of the Wielkopolska Branch of the Scientific and Technical Association in 2022  27

Aktualności

III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Komitet Organizacyjny III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI ma zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Instytutu Nauk o Jakości do udziału w konferencji

Obraz autorstwa creativeart na Freepik

Image recognition (IR) strażnikiem porządku na sklepowej półce

Merchandising jest jednym z głównych instrumentów zachęcających klienta do zakupów stacjonarnych. Za odpowiednim ustawianiem produktu na półce kryje się dużo więcej niż się wydaje. Image