„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 1/2023

ECONOMY

 • Food Market and Industry in 2022  (DOI10.15199/65.2023.1.1)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek  2
 • Selected Factors and Conditions Affecting Franchise Operations During the Covid-19 Pandemic  (DOI10.15199/65.2023.1.2)
  Łukasz Jędrzejczyk, Andrzej Fetliński  11

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • Effect Of Drying Method on Content of Vitamin C, Total Polyphenols and Chlorophylls in Coriander (Coriandrum sativum L.)  (DOI10.15199/65.2023.1.3)
  Izabella Kwaśniewska-Karolak  15

FOOD-FEEDING

LOGISTIC-PACKAGING

EVENTS

 • Annual Table of Contents. List of authors and articles – “Food Industry” 2022  10, 23
 • Successful activity of the Wielkopolska Branch of the Scientific and Technical Association in 2022  27

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.