Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 1/2023

ECONOMY

 • Food Market and Industry in 2022  (DOI10.15199/65.2023.1.1)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek  2
 • Selected Factors and Conditions Affecting Franchise Operations During the Covid-19 Pandemic  (DOI10.15199/65.2023.1.2)
  Łukasz Jędrzejczyk, Andrzej Fetliński  11

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • Effect Of Drying Method on Content of Vitamin C, Total Polyphenols and Chlorophylls in Coriander (Coriandrum sativum L.)  (DOI10.15199/65.2023.1.3)
  Izabella Kwaśniewska-Karolak  15

FOOD-FEEDING

LOGISTIC-PACKAGING

EVENTS

 • Annual Table of Contents. List of authors and articles – “Food Industry” 2022  10, 23
 • Successful activity of the Wielkopolska Branch of the Scientific and Technical Association in 2022  27

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.