„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 1/2022

podsumowanie 2021

ECONOMY

 • Food Market and Industry In 2021 – Part I  (DOI10.15199/65.2022.1.1)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek  2

TECHNICS-TECHNOLOGY         

 • Radiation Preservation and Identification of Food Irradiation  (DOI10.15199/65.2022.1.3)
  Wojciech Głuszewski, Grzegorz Guzik  14

FOOD-FEEDING     

 • Industrial Hemp Seeds in The Prevention of Diet-Related Diseases  (DOI10.15199/65.2022.1.4)
  Adam Jurgoński, Paulina Opyd  19
 • Consumer Opinions in The Light of The Benefits and Challenges Related to The Market De-velopment Of 3D Food Printing Technology  (DOI10.15199/65.2022.1.5)
  Katarzyna Klockiewicz, Urszula Samotyja  22

LOGISTIC-PACKAGING

EVENTS

 • Yeast extracts – a way to make vegetarian and vegan products taste better   13

 • PET beverage packaging is a better solution than multi-material cartons  31

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.