Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 1/2021

ECONOMY

  • 2 Food Market and Industry In 2020 – Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek (DOI 10.15199/65.2021.1.1) 
  • 11 Prospects for The Development of Polish Agri-Food Trade with China – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2021.1.2) 

LAW

  • 15 Food Labeling and Advertising in Practice – Marta Zawadka (DOI 10.15199/65.2021.1.3) 

FOOD – FEEDING

  • 19 The Presence and Content of Trans Fatty Acids Isomers in Food Products – Halina Makała (DOI 10.15199/65.2021.1.4) 

LOGISTIC-PACKAGING

  • 24 Closures in The Food Industry – Izabela Gajlewicz (DOI 10.15199/65.2021.1.5) 

EVENTS

  • 23 The Council of the EU wants to introduce an animal welfare food labeling system
  • 23 New report „Logistics 2040” – three scenarios for the future of logistics
  • 27 Every third food company has increased automation

Aktualności

Konferencja on-line PFPŻ ZP

„Produkcja żywności – kwestie istotne dla przedsiębiorców” 28 lipca 2022 r. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji