Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 1/2021

ECONOMY 2 Food Market and Industry In 2020 – Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek (DOI 10.15199/65.2021.1.1)  view more The current production, economic, financial and trade results for 2020 prove that the Polish food industry is quite resistant to the crisis caused by the COVID-19 pandemic. Although the whole sector performed, on average, […]