„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 1/2020

ECONOMY

  • 2 What’s next with Poland’s Agri-Food Trade with the United Kingdom after Brexit? – Łukasz Ambroziak (DOI 10.15199/65.2020.1.1) 
  • 8 Market and Food Industry in 2019 – Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek (DOI 10.15199/65.2020.1.2) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

  • 18 The Use of Fat Replacement in Food Products – Danuta Górecka, Marzanna Hęś, Anna Jędrusek-Golińska (DOI 10.15199/65.2020.1.3) 

FOOD – FEEDING

  • 25 Groats as a Valuable Nutritional Product – Barbara Krzysztofik, Barbara Krochmal-Marczak (DOI 10.15199/65.2020.1.4) 
  • 30 Cold Pressed Market Oils – Quality and Oxidative Stability – Małgorzata Wroniak, Katarzyna Krośnicka, Edyta Symoniuk, Sandra Domańska (DOI 10.15199/65.2020.1.5) 

LOGISTIC-PACKAGING

  • 39 Pouch Technology Vs. Rheology – Adriana Bomba (DOI 10.15199/65.2020.1.6) 

EVENTS

  • 15 New version of the eAmbrosia geographical indications register
  • 29 Christmas meeting of Polish food processors
  • 38 Titanium dioxide (E 171) – will there be a ban?
  • 42 Selected trade fairs for the food industry in 2020

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.