„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 09/2019

ECONOMY

 • 4 Poland Strengthens Its Position as An Exporter of Agri-Food Products – Małgorzata Bułkowska (DOI 10.15199/65.2019.9.1) 
 • 10 The Impact of The DCFTA On Poland’s Agri-Food Trade with Ukraine – Łukasz Ambroziak (DOI 10.15199/65.2019.9.2) 

LAW

 • 18 Official Control of Food Additives Use in The UE – Data from RASFF System – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Marta Dmitruk (DOI 10.15199/65.2019.9.3) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 24 Characteristics and Possibilities of Utilization of Meat of Two Types of Cattle Breeds – White Back and Polish Red – Małgorzata Pasternak, Maria Walczycka (DOI 10.15199/65.2019.9.4) 
 • 34 Water Management in The Agri-Food Industry – Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Ewelina Włodarczyk, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak (DOI 10.15199/65.2019.9.5) 

FOOD – FEEDING

 • 42 Microbiological Hazards in Food – Katarzyna Leja, Kamila Szudera-Kończal, Katarzyna Czaczyk (DOI 10.15199/65.2019.9.6) 
 • 49 Polish Diet and Nutrition Recommendations – part 2 – Klaudia Wiśniewska, Diana Wolańska-Buzalska (DOI 10.15199/65.2019.9.7) 

LOGISTIC-PACKAGING

 • 54 GS1 Logistics Label – Not Always Perfect – Piotr Frąckowiak (DOI 10.15199/65.2019.9.8) 
 • 60 Legal Requirements for Plastic Packaging for Food – Marzena Pawlicka, Andrzej Starski (DOI 10.15199/65.2019.9.9) 

EVENTS

 • 30 Buy consciously!
 • 38 Recycling of cardboard packaging

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.