Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line na platformie ZOOM.

W programie:

  • Oświadczenia środowiskowe w branży spożywczej
  • Klasyfikacja środków spożywczych pod kątem stosowania substancji dodatkowych oraz aktualne   problemy interpretacyjne związane z dodatkami do żywności
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
  • Odpowiedzialność producenta za bezpieczeństwo żywności – wybrane aspekty prawne
  • Maksymalne poziomy witamin i składników mineralnych oraz innych substancji w żywności
  • Zmiany w regulacjach dotyczących suplementów diety i żywności funkcjonalnej
  • Zmniejszenie pestycydów w żywności. Nowa propozycja Komisji Europejskiej i jej wpływ na branżę spożywczą
  • Nowe ryzyka w żywności – surowcowe i opakowaniowe – przegląd oraz przeciwdziałanie

Gwarantujemy najbardziej aktualne informacje dotyczące przepisów regulujących jakość i bezpieczeństwo żywności!

Informacja na temat konferencji na stronie www.pfpz.pl

Zapraszamy do udziału! 

Kontakt:

Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu

e-mail: m.jonczak@pfpz.pl

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

M:+ 48 604 143 104

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.