„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line na platformie ZOOM.

W programie:

  • Oświadczenia środowiskowe w branży spożywczej
  • Klasyfikacja środków spożywczych pod kątem stosowania substancji dodatkowych oraz aktualne   problemy interpretacyjne związane z dodatkami do żywności
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
  • Odpowiedzialność producenta za bezpieczeństwo żywności – wybrane aspekty prawne
  • Maksymalne poziomy witamin i składników mineralnych oraz innych substancji w żywności
  • Zmiany w regulacjach dotyczących suplementów diety i żywności funkcjonalnej
  • Zmniejszenie pestycydów w żywności. Nowa propozycja Komisji Europejskiej i jej wpływ na branżę spożywczą
  • Nowe ryzyka w żywności – surowcowe i opakowaniowe – przegląd oraz przeciwdziałanie

Gwarantujemy najbardziej aktualne informacje dotyczące przepisów regulujących jakość i bezpieczeństwo żywności!

Informacja na temat konferencji na stronie www.pfpz.pl

Zapraszamy do udziału! 

Kontakt:

Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu

e-mail: m.jonczak@pfpz.pl

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

M:+ 48 604 143 104

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.