Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line na platformie ZOOM. W programie: Gwarantujemy najbardziej aktualne informacje dotyczące przepisów regulujących jakość i bezpieczeństwo żywności! Informacja na temat konferencji na stronie www.pfpz.pl Zapraszamy do udziału!  Kontakt: Monika Jonczak – dyrektor […]